Gå til hovedindhold

Fra Godsbanen til Gellerup

Borgerinddragelse, byudvikling og mangfoldighed i et kunstnerisk perspektiv

Godsbanen til Gellerup
Foto: Silvio Zangarini                                                    Foto: Leif Tuxen

Fra Godsbanen til Gellerup var Billedkunstcentrets store satsning frem mod år 2017, hvor Aarhus er europæisk kulturhovedstad. Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med kunstplatformen Sigrids Stue i Gellerup.

Via kunstneriske tiltag, der forbandt Godsbanearealet i Aarhus C med bydelen Gellerup knap 8 kilometer derfra, ønskede Aarhus Billedkunstcenter og Sigrids Stue at øge byens sammenhængskraft og sætte fokus på borgerinddragelse, mangfoldighed og byudvikling. Hensigten er at inddrage kunstnere og lokalbefolkning i den byfornyelse, der finder sted på Godsbanearealet og i Gellerup i disse år. Aarhus Billedkunstcenter og Sigrids Stue ønskede at give borgere og kunstnere mulighed for at tage del i en gentænkning af helhedsplanernes sociale og kulturelle tiltag.

Fra Godsbanen til Gellerup indeholdt to direkte tiltag: Kunstruten og KunstnerPanorama. Du kan læse mere om dem i de tilhørende underfaner. Derudover blev der arbejdet på flere fronter for at understrege betydningen af kunst i det offentlige rum. Det offentlige rum er potentielt et mødested for udveksling og kommunikation. I Fra Godsbanen til Gellerup blev kunstnere og borgere inddraget i den sociale og kulturelle udvikling af deres bydel via dialogmøder, kurser, workshops og kunstprojekter. Samarbejdet kendetegnes ved en åben proces og en erkendelse af nødvendigheden i at inddrage lokale og kunstneriske kræfter i udformningen.

I november 2013 deltog Aarhus Billedkunstcenter i konferencen ”RETHINK Participatory Cultural Citizenship” arrangeret af Aarhus Universitet. Deltagelsen skulle sikre at også kunstnerne deltog i debatten omkring deltagerinklusion og medborgerskab frem mod Aarhus’ udnævnelse til kulturhovedstad i Europa i 2017. Du kan læse mere om konferencen i den tilhørende underfane RETHINK PCC.

Konferencebidraget er et af de tiltag, som Fra Godsbanen til Gellerup har foretaget for at sætte kunst i det offentlige rum i Aarhus ind i en større international kontekst. Fremadrettet inviteres kunstnere, kuratorer og teoretikere fra forskellige EU-lande, der arbejder med kunst i det offentlige rum med fokus på dialog, netværk og samarbejde, til at tage del i Fra Godsbanen til Gellerup.

Logos