Gå til hovedindhold

KunstnerPanorama

KunstnerPanorama og KunstnerNetværk Gellerup

KunstnerPanorama er Fra Godsbanen til Gellerups mentorordning for kunstnere med interkulturel baggrund i Aarhus og omegn.

KunstnerPanorama er blevet til med støtte på 493.000 kr. fra Statens Kunstfond til det overordnede projekt og 76.000 kr. i støtte fra Kulturudviklingspuljen målrettet workshops for kunstnere og forskere med interesse for kunstneriske praksisser og med fokus på borgerinddragelse.

Målet med KunstnerPanorama er at opdyrke og styrke det kreative og kunstneriske potentiale, som vi håber og tror eksisterer i Gellerup og omegn indenfor og på tværs af kunstarterne. Vi ønsker desuden at skabe større fokus på efteruddannelse af kunstnere med interkulturel baggrund i Danmark og at fremme deres tilknytning til det professionelle kunstmiljø. Dette vil vi bl.a. gøre gennem individuel rådgivning og sparring, og ved at koble kunstnere med interkulturel baggrund med mere erfarne kunstnere, så der opstår et direkte mentor-mentee forhold.

KunstnerNetværk Gellerup

Mentorordningen indeholder initiativet: KunstnerNetværk Gellerup, som er et samlingspunkt for kunstnere med relation til Gellerup, der arbejder med litteratur, billedkunst, scenekunst og musik eller med kunst, der går på tværs af kunstarterne. Vil du læse mere om KunstnerNetværk Gellerup og om deres kunstneriske platform, Sigrids Stue, så tryk her
Vi mødes i Sigrids Stue, Bentesvej 23, 1 sal tv. i Gellerup, den første onsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.30 med opstart den 5/2 2014. Til møderne samles vi om et fælles måltid, efterfulgt af et oplæg eller en workshop om kunst eller om mulighederne indenfor det danske kunstsystem.

Er du kunstner med interkulturel baggrund eller med relation til Gellerup og har du lyst til at være med, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os på mailadressen: godsbanengellerup@gmail.com eller ved at ringe til Aarhus Billedkunstcenter.

Ud fra en bevidsthed om, at vi ikke kan tænke os til de behov, som en kunstner med interkulturel baggrund måtte have, er tilgangen til KunstnerNetværk Gellerup afsøgende. I løbet af efteråret 2013 har en sparringsgruppe af kunstnere reflekteret over form og indhold. Gruppen diskuterede bl.a., om der er et behov for et fysisk forankret værksted eller projektrum i Gellerup og hvilke særlige socio-kulturelle udfordringer og muligheder, der kendetegner Gellerup. Netværkets form bygger på kunstnernes forslag og råd, men programmet for de månedlige møder planlægges med udgangspunkt i de ønsker og behov som netværkets deltagende kunstnere giver udtryk for.

Kunstnerpanorama

Kunstnersparring

 

Kunstnerpanorama er støttet af:
logo