Gå til hovedindhold

Netværk for billedkunstnere i Midtjylland

Aarhus Billedkunstcenter arbejder fra år 2019-23 med udvikling af et netværk for professionelle billedkunstnere i Midtjylland, under overskriften Den kunstproducerende Region. Initiativet skal styrke de billedkunstfaglige miljøer i Region Midtjylland på tværs af kunstnere og institutioner.

Vi vil de kommende år synliggøre kunstnerdrevne initiativer i regionen, understøtte ny kunstproduktion og aktiviteter i områderne, opkvalificere kunstfaglighederne blandt regionens kunstnere, skabe nye internationale arbejdsmuligheder og kontakter – og arbejde for en kultur, hvor aktører og institutioner inden for billedkunst arbejder netværksorienteret.

Vi vil blandt andet præsentere en række nye formater: Kortere regionale og internationale residencies, mesterlæreforløb, temadage, pop-up kontor - samt mere velkendte aktiviteter som kunstfaglige busture, AaBKC Social, Generationsmøder og kritikgrupper.

Netværket er forankret hos Aarhus Billedkunstcenter og udvikles i dialog med en ambassadørgruppe, bestående af både kunstnere, institutioner og andre relevante aktører. 

Støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler og BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler.

Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-24.

Regionalt netværk for billedkunstnere

 

bkf