Gå til hovedindhold

Netværk for billedkunstnere i Midtjylland

Aarhus Billedkunstcenter har fra år 2019-23 arbejdet på at styrke netværk for professionelle billedkunstnere i Midtjylland, under overskriften Den kunstproducerende Region. Initiativet er blevet til for at styrke de billedkunstfaglige miljøer i Region Midtjylland på tværs af kunstnere og institutioner og skabe nye internationale kontakter – og arbejde for en kultur, hvor aktører og institutioner inden for billedkunst bruger hinanden på tværs af regionen. Nu har vi afrundet projektet, der er muliggjort takket være Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje. 

Vi har blandt andet præsentere en række nye formater: Kortere regionale og internationale residencies, mesterlæreforløb, temadage, pop-up kontor - samt mere velkendte aktiviteter som kunstfaglige busture, AaBKC Social og Generationsmøder. 

Som afslutning på vores tre årige projekt, ønskede vi at samle flere formater for netværk og videndeling under samme tag. Det resulterede i en bustur til et stort afsluttende symposium den 11. oktober i år på Maltfabrikken i Ebeltoft, hvor kunstnere og repræsentanter fra kulturinstitutioner fra det meste af Midtjylland deltog og udvekslede ideer om, hvordan de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, kan besvares med kunstneriske strategier. Det var en hel dag i Ebeltoft, hvor flere aktører havde anledning til at mødes personligt på tværs af regionen.

Støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler, BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler og 2017 Legacymidler.

Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-24.

Regionalt netværk for billedkunstnere

 

bkf