Gå til hovedindhold

Aarhus Billedkunstcenter – et nyt hus på Sydhavnen

I 2025 flytter Aarhus Billedkunstcenter fra vores nuværende kontor på Godsbanen til et større hus på Sydhavnen, Aarhus C - til det såkaldte 'Papirlager' på den nordlige del af Sydhavnen. Vi flytter ind i de nye lokaler i det renoverede hus, som er en del af et større udviklingsprojekt for området - udviklet af A. Enggaard A/S. 
Byudviklingsprojektet Sydhavnskvarteret i Aarhus bliver et samlingspunkt for både kultur, erhverv, uddannelse og iværksætteri i samspil med socialt udsatte. En del af området karakteriseres som 'Kunstbyen' - og trækker tråde til områdets tidligere kulturelle identitet.

Som en helt essentiel del af den nye Kunstby på Sydhavnen i Aarhus C ønsker Aarhus Billedkunstcenter at skabe en ny infrastruktur for billedkunstnerisk produktion, visning og netværk på tværs af generationer og i et internationalt perspektiv. Aarhus Billedkunstcenter fungerer pt. som et center for kunstfaglig rådgivning, sparring, netværk, samarbejder og generel udvikling og styrkelse af det billedkunstneriske miljø i Aarhus. På centret vil vi benytte den fremtidige flytning til Sydhavnen til at skærpe vores profil, udvide vores fysiske rammer til at favne reel kunstnerisk produktion og visning, samt skabe en ny kultur og nye formater for, hvordan vi opbygger et stærkt og internationalt orienteret miljø for billedkunstnerisk produktion i Aarhus.

Udvikling af et nyt atelierfællesskab med fokus på kompetenceudvikling og netværk
I Billedkunstcentrets nye hus, det gamle papirlager på Sydhavnen, vil vi etablere et atelierfællesskab med fokus på kompetenceudvikling og netværk.

Rum til udstilling og arrangementer
I det fremtidige hus bliver der også rum til udstilling og arrangementer, evt. det allerede eksisterende kunstnerdrevet udstillingssted Spanien 19C, eller en ny platform. 

Aarhus Billedkunstcenters kontor
I samme bygning vil centret etablere sit kontor, med adgang til køkken og toiletfaciliteter, der deles med ateliererne og udstillingsstedet.

Ved flytningen af Aarhus Billedkunstcenter til Sydhavnen og opgraderingen af centrets opgaver med administration af rum til atelierer og udstillingssted får centret tættere tilknytning til byens billedkunstnere, og til Det Jyske Kunstakademi, som også flytter til samme bydel. Opgraderingen vil også styrke centrets funktion som udbyder af faglig rådgivning og sparring til producerende billedkunstnere – en mere direkte forbindelse mellem rådgivning og produktion vil kunne finde sted. Centret vil også blive oplevet mere som et ‘center’, end blot det nuværende kontor, når vi fremover også administrerer og huser atelierer samt et udstillingsrum.

sydhavnen_aabkc

sydhavnen_aabkc

Baggrund
Med udviklingen af Sydhavnen nord for Jægergårdsgade i Aarhus risikerer vi at miste et vigtigt og historisk miljø for billedkunst ved Spanien, hvor kunstnere i 40 år har haft adgang til billige atelierer og udstillingsrum i kommunens bygninger.

Sydhavnen har været et frirum for kunsten og de kunstneriske aktører, hvor man kunne arbejde for en symbolsk husleje, da stedet var et af de få tilbageværende områder i centrum, der ikke var bebygget med nyt. I planerne for udviklingen af Sydhavnen indgår et ønske om at bevare det kunstneriske og kreative iværksætteri, der har præget området i mange år. Et bærende element i udviklingsplanen for området er derfor den nye ’Kunstby’, som skal udvikles fra det eksisterende billedkunstmiljø i området. Kunstbyen skal være et billedkunstnerisk centrum på Sydhavnen, med fokus på kunstproduktion, kunstnerisk uddannelse og internationale netværk. Det nye centrum skal løfte miljøet for professionel billedkunst i Aarhus og dermed sikre et levende, dynamisk offentligt liv i den nye bydel i fremtiden. For at sikre en væsentlig opgradering af det eksisterende billedkunstneriske miljø i bydelen og skabe en volumen, der er en ‘kunstby’ værdig, er det absolut nødvendigt med minimum 10 atelierer, der er økonomisk realistiske for billedkunstnere – samt rum til kunstnerdrevne udstillingssteder i ‘Kunstbyen’.

Vi har de seneste to år taget initiativ til og arbejdet sammen med Det Jyske Kunstakademi, Enggaard og Spanien 19C om etablering af et kunstudvalg for den nye bydel på Sydhavnen og fået udviklet en kunststrategi og handleplan for området – finansieret af Statens Kunstfond og Enggaard. Pt. er udviklingen af de første store, stedsspecifikke kunstværker til den nye bydel på Sydhavnen i gang.

Læs Kunststrategien og Handleplanen her.

Artikel fra Stiften.dk om vores fremtid på Sydhavnen

 

(Opdateret december 2023)