Gå til hovedindhold

Secret Diaries / Mental Landscapes (2014-2017)

Signe Klejs: Secret Diaries / Mental Landscapes

Kunstprojektet Secret Diaries / Mental Landscapes er blevet til i forbindelse med Aarhus Billedkunstcenters store satsning "fra Godsbanen til Gellerup frem mod 2017, hvor Aarhus er udnævnt til europæisk kulturhovedstad. Projektet kom på tale under det tidligere afholdte seminar "Art and Participatory Strategies" i 2013, som var en tredelt konference-række under temaeet RETHINK Participatory Cultural Citizenship (læs mere om konferencerne her), faciliteret af Aarhus Billedkunstcenter, Aarhus UNI, rum46, Skovsnogen samt Sigrids stue.

Secret Diaries er primært udviklet i samarbejde med kunstplatformen Sigrids Stue i Gellerup. Sammen med Sigrids Stue ønsker AABKC at øge sammenhængskraften mellem Godsbanen (indre by) og Gellerup samt at sætte mere fokus på borgerinddragelse, mangfoldighed og byudviklingved hjælp af inddrage både kunstnere såvel som de lokale borgere i kunstneriske projekter som dette.

Kort om Secret Diaries / Mental Landscapes.
Tekst: Signe Klejs

Mentale Landskaber er en række videoportrætter af anonyme kvinder, der filmer deres krop imens, de fortæller om at være kvinde - med udgangspunkt i deres egen krop. Værkets intention er at skabe et rum for samhørighed ved blotlægge den indre infrastruktur - hvor nationalitet, hudfarve og sociale forhold er ligegyldige. Derimod er - dét at være kvinde med en krop, der forandrer sig livet igennem - i centrum. Værket skal således være med til at nedbryde tabuer samt forhindre isolation, og til gengæld skabe samhørighed.

Kvinderne som kulturbærere

Kvinder bærer en stor del af den kultur, der videregives i familien. Helt givet er i sagens natur moderskabets første tid. Svigt, kærlighed, beymringer, gode og mindre gode erindringer, vaner, traumer og skatte lever i den enkeltes krop. Disse faktorer tilsammen kan have stor betydning for, hvordan den enkelte kvinde er tilstede i verden: hvordan hun lever med sin historie. Da kvinderne ofte er tætte på familiens børn, vil deres trivsel og kulturelle forankring kunne afspejle sig i de efterfølgende generationer.

Anonym intimitet

En af internettets egenskaber er at facilitere mødesteder for grupper, der ikke kan finde genklang i fysiske møder med andre - enten fordi der er behov for at vende emner, der for følsomme at dele ansigt til ansigt, eller fordi der er et behov for anonymitet. Mentale Landskaber vil af samme grund kunne findes på internettet. I første omgang vil portrætterne kun være tilgængelige for de deltagende, men de vil i 2017 være tilgængelige for offentligheden i en redigeret videoinstallation.

Signe Klejs' motivation og metodiske tilgang:
I et tæt samarbejde med en antropolog har Klejs udformet kunstprojektet, da selve studiet i kvinders kulturelle historie og væremåder på tværs af kulturer synes relevant. Er det muligt at finde frem til en form for slægtsskab på tværs af kulturer - mellem mange af de udenlandske kvinder, der er flyttet til Gellerup og de mange ærke-århusianske kvinder i midtbyen (Godsbanen)? På trods af at de lever i hvert deres "hjørne" af den moderne, vestlige verden - kan der så være tale om et slægtskab grundet det enkelte individs personlige succes - dvs. som eks. mor, hustru, elsker, den professionelle karriere med mere - uden der dog er tale om én udtalt sandhed. Har man derimod følt sig svag, mindreværd eller utilstrækkelig - er dette ofte et tabu, hvilket kan medfører nedtur og i værste fald isolation. 

Med et projekt som Secret Diaries / Mental Landscapes skabes en relationel, viral platform på internettet, hvor kvinder kan udgive deres kropslige portrætter i et anonymt fællesskab. Igennem formulering, dialog og reflektionspotentiale, vil kvinderne opleve, at de ikke er alene om at have det, som de har det. De er beslægtede i oplevelser og historier. 

For Klejs er det vigtigt at inddrage forskellige personer, som er velbevandrede i tværkulturelle møder, og som eventuelt kender borgerne i Gellerup, og på den måde er bedre i stand til at facilitere møder, hvor samhørighed og fortrolighed er nøgleord. Både en kropsterapeut og en antropolog vil derfor blive inddraget, som hjælpere for at skabe trygge rammer for kvinderne i en række fremtidige workshops, der skal afvikles i Gellerup.