Gå til hovedindhold

Ge2Blast

Ge2Blast - radioprojekt

Ge2Blast er et selvstændigt projekt, hvis idé opstod under et tidligere afholdt Rethink Seminar (Art and Participatory Strategies) i forbindelse med AABKC's store byrumsprojekt "Fra Godsbanen til Gellerup". Ge2Blast er ledet af af arkitekt Esben Trige, der blandt har været med i Film Projekt Gellerup og kunstner David Ramirez Gomez, der til dagligt har atelier på Godsbanen. Ge2blast drog ud på sin første "jomfru"tur d. 11. maj for at deltage i åbningen af Kunstruten 2014 - fra Godsbanen til Gellerup.

Fakta om Ge2Blast:
Ge2Blast er et deltagerbaseret mobilt radio projekt, der producerer live (her og nu radio og lyd) som sendes on ’the spot. SPOT radio udvikler redskaber således at også kunst og kulturelle produktioner, der ikke normalt kan gengives på radio, præsenteres igennem dette medie og denne form.

SPOT radio producerer her og nu radio, men produktionerne redigeres også til PODCAST som kan hentes på nettet til smartphone, pc, mv. og via portalen www.gellerup.nu

En kunstner og en radio/lydtekniker inviolverer børn og unge i udsmykningen af en campingvogn, som skal danne base for den mobile radioplatform. Der arbejdes med forskellige materialer og udtryksformer, som dels er kendte og dels inspireret fra de forskellige kulturer i Gellerup. De unge inddrages også i den tekniske opbygning af vognen, der indrettes så der kan tilrettelægges og produceres direkte ”udsendelser”. Vi forventer at kunne producere dagligt SPOT radio som en del af opbygningsfasen. Projektet udvikles løbende i samarbejde og med gensidig inspiration mellem alle aktører.

Get2Blast spot radio igangsættes april 2014 og forventes at fortsætte til juli 2015

Du kan høre alle radioudsendelserne redigeret til podcasts (Ge2blastFM), der kan downloades via app'en (klik her)

Program for Ge2blast's færden på Kunstruten 2014 - fra Godsbanen til Gellerup:

Den 7 , 8, 9 og 10 maj campingvognen  udsmykkes og indrettes. Børn og unge deltager, (der skal tilmelding og det er pritmært for 14 til 17 år.

Uge 19

Søndag d. 11 maj,

Hvornår:                                 Hvor:                                                              Hvad:

kl 10.00 på Godsbanen          Campingvogn (CV) er foran rampen               optagelse og udsendel

Kl. 13.00 i Gellerup                 CV ved Helhedsplan skiltet Ydreringvej        optagelse og udsendelse

Kl. 14  til 16.30                                                                                            optagelse ved aktiviteter i Gellerup                       

Onsdag og fredag - optagelse ved Kunstruten                                                                                      

Uge 20:                                                   

Torsdag d. 15. maj,kl  18 til 19     Louisevej midtpunkt                                       CV udsendelse og optagelse

Onsdag og Fredag                         optagelser ved kunstruten

Uge 21

Fredag d. 23. maj, kl. 20 til 21       Godsbanen indgang 3G hus                           CV og optagelse

Onsdag og fredag - optagelser ved kunstruten

Uge 22

Mandag d. 26 maj,kl 04.30 til 05.30   Helhedsplan skiltet Ydreringvej               CV og udsendelse

Uge 23

Torsdag d. 5 juni, kl 14 til 16               Grundlovsmøde i Gellerup m.v.                  CV udsendelse og optagelse                                

Uge 24

Mandag d. 9 juni, kl 13 til 15.30          Midten af Louisevej                                      CV udsendelse og optagelse                                     

Tirsdag  d. 10 juni, kl 16 til 21              Kunstrutens afslutning, Godsbanen, motionsløb   CV udsendelse og optagelse    

ghettoblast

vogn

vogn