Gå til hovedindhold

Billedkunstnerisk tænketank

Kulturrådmanden i Aarhus Kommune nedsatte i 2015 en tænketank, der skulle belyse billedkunstens udfordringer og muligheder i Aarhus. Den 26. februar 2016 præsenterede tænketanken en rapport med 11 anbefalinger, der kunne styrke billedkunsten.

ANBEFALING 1
Aarhus Kommune etablerer et BGK-tilbud, i samarbejde med de kulturproducerende miljøer og udvalgte ungdomsuddannelser, rettet mod minimum 100 elever årligt.
Et sådant tiltag kræver kunstnerisk / administrativ ledelse, lokaler samt et antal fastansatte kunstnere.
En markant opgradering af Aarhus Billed- og Medieskoles talentlinje kunne være et sted at starte.

ANBEFALING 2
Aarhus Kommune fortsætter sin støtte til etablering af en selvstændig kunstnerisk og kreativ ungdomsuddannelse – evt. i form af en national Kunstnerisk-kreativ Forsøgs- skole placeret i Aarhus-området i forlængelse af KKX-projektet (Den Kunstneriske og Kreative Ungdomsuddannelse).

ANBEFALING 3
Aarhus Kommune skal arbejde proaktivt for at Staten overtager det fulde ansvar for Det Jyske Kunstakademis økonomiske drift. Det bør være en af prioriteringerne i Aarhus Kommunes samarbejde med Kulturministeriet. Aarhus Kommune fortsætter støtten til forbedring af Det Jyske Kunstakademis uhensigtsmæssige lokaler og manglende faciliteter.

ANBEFALING 4
Aarhus Kommune starter en dialog omkring skabelsen af et attraktivt produktionsmiljø med DJK, de studerende, AABKC og andre interessenter. Målet er at fastholde de studerende fra DJK i Aarhus og tiltrække nyuddannede fra andre akademier.

ANBEFALING 5
En større ældre bygning omdannes til et selvorganiserende kunstnerhus med værkstedsfaciliteter for professionelle billedkunstnere. Stedet skal i særlig grad sigte på at tiltrække det kunstneriske talent. Nyuddannede kunstnere fra DJK i samarbejde med allerede etablerede kunstnere udvikler stedet og formulerer dets strukturer og indhold.

ANBEFALING 6
Der indgås et tæt samarbejde med Space Makers, der pt. arbejder på kortlægning af tomme kommunale bygninger. Vi ser muligheder for midlertidig anvendelse af disse til kunstnerværksteder, projektrum, udstillinger mm. Et midlertidig lejemål af en større bygning i to til tre år kunne være en frugtbar prøveperiode, hvor man kan eksperimentere og udvikle erfaringer for et kunstnerhus.

ANBEFALING 7
Aarhus Kommune opretter et åbent udstillingssted tilsvarende Den Åbne Scene på Godsbanen. Udstillingsstedet Den Åbne Udstilling bliver målrettet vækstlaget og de professionelle kunstnere og bør ledes af Billedkunstcentret gennem ansættelse af en person i en ny stilling som daglig leder.
Udstillingerne skal udvælges fra ansøgninger, der bedømmes af en kunstnerjury. Udstillingsrummet, en tilpas stor white cube der let kan mørklægges, etableres i den Rå Hal.

ANBEFALING 8
Aarhus Kommune afsætter ekstra ressourcer til AABKC i form af minimum én ekstra fast stilling, der sikrer at stedet fortsat kan udvikle aktiviteterne. Der er behov for manpower og stabilitet, altså faste ansættelser. AABKC tildeles en pulje af frie ’seed-money’, som i form af små, ubureaukratiske bevillinger kan uddeles til fx kunstneres udlandsrejser, deltagelse i efteruddannelse mv.

ANBEFALING 9
Aarhus Kommune understøtter Art Weekend Aarhus som er et tiltag, der allerede giver byen national og international synlighed på det kul- turelle landkort. Festivalen har potentialet til at blive en endnu vigtigere begivenhed, der kan gøre byen attraktiv for alle aktører, herunder også de kunstneriske talenter.

ANBEFALING 10
Aarhus Kommune integrerer kunstneriske processer i alle sine udviklingsplaner og projekter, og ansætter kunstnerisk ekspertise til at matche byens kunstnere med større og mindre udviklingsprojekter.
Aarhus Kommune etablerer derfor løbende stillinger de næste 10 år i partnerskaber med regionens erhvervsliv, som kunstnere kan søge, hvor kunstneren indgår som innovativ sparringspartner i diverse projekter hos virksomhederne. Stillingerne udvikles i samarbejde med de pågældende virksomheder og Aarhus Kommunes erhvervsafdeling.

ANBEFALING 11
Aarhus Kommune sætter en visionær dagsorden i forhold til erhvervsudvikling og kultur ved at udvide 1%-ordningen til en 1,5% ordning – og lader ordningen omfatte større anlægsarbejder, således at kunst systematisk indtænkes og integreres heri.
 

Læs hele rapporten her (tekst-format): Billedkunstnerisk Tænketank rapport