Gå til hovedindhold

Kunststrategi og handleplan for Sydhavnen

Skrevet 20. dec 2023

Som aktør i den nye bydel på Sydhavnen har vi været med til at initiere et kunstudvalg, som har udviklet en kunststrategi og handleplan for området – med hjælp fra de eksterne konsulenter Lotte Boesen Toftgaard og Lone Schubert og støttet af Statens Kunstfond og Enggaard. Strategi og handleplan kan læses her:

Kunststrategi: /sites/default/files/2023-12/Sydhavnen_Kunststrategi2021.pdf

Handleplan: /sites/default/files/2023-12/Sydhavnen_Handlingsplan%202021%20%281%29.pdf

I løbet af 2022-23 har Kunstudvalget inviteret kunstnerne Iben West og Matilde Duus til at udvikle to nye stedsspecifikke værker til den nye bydel på Sydhavnen, inviteret to kunstnere til at skabe skitseforslag til et stort projekt under Havnesporet, støttet af Kirsten og Gunnar Fonden og Bylivspuljen, samt udsendt to open calls til mindre udsmykningsopgaver i to nye bygninger på Sydhavnen.