Gå til hovedindhold

Til nyuddannede

Hvis du som nyuddannet billedkunstner søger rådgivning, sparring, efteruddannelse eller en generel snak om opstart af dit kunstneriske arbejdsliv, så kontakt endelig Aarhus Billedkunstcenter - Leder, Kirstine Schiess Højmose: leder@aabkc.dk, tlf. 23453360. 

Info om organisering, fagforbund og rettigheder som kunstner

Billedkunstnernes Forbund (BKF)
Billedkunstnernes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere med ca. 1.700 medlemmer (2017). Forbundets hovedformål er at varetage kunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og at fremme brugen af kunst overalt i samfundet. BKF værner om den kunstneriske frihed for den enkelte kunstner og om respekten for billedkunst i almindelighed.
BKF repræsenterer billedkunstnerne i en lang række ophavsretslige, kulturpolitiske og faglige råd og nævn. Bl.a. i Statens Kunstfond, Copydan Billeder (VISDA), kommunale billedkunstråd m.fl.

BKF har særlige tilbud til nyuddannede billedkunstnere - se mere her.

Organisation for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere (UKK)
UKK er en faglig organisation for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere. Vi arbejder for et billedkunstfelt med større diversitet, nye praksisformer og missionsorienteret udvikling.
UKK er repræsenteret i: Dansk Kunstnerråd, Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse

Danske Billedkunstneres Fagforening (KUFA)
KUFA arbejder målrettet for at varetage medlemmernes erhvervsfaglige interesser, så kunstnernes generelle løn og arbejdsforhold kan aftales på rimelige vilkår. Herunder at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linie med andre fag.
KUFA har startet KKArt - kunstnernes egen virksomhed. Den er oprettet og ejet af KUFA. Kunstnere kan køre deres virksomhed via KKart med store fordele. Virksomheden administrerer kunstnerens, varetager produktion, salg og formidling af opgaver over hele landet. KKArt er en virksomhed, der drives på almindelige forretningsmæssige præmisser, hvor kunstnerne løser opgaverne og arbejder som ansatte på overenskomstmæssige vilkår. 

Corporum – atelierfællesskab for nyuddannede billedkunstnere
Corporum er en forening støttet af Aarhus Kommune. Foreningen Corporum tilbyder atelierpladser i et atelierfællesskab i Aarhus til afgængere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og andre videregående, udenlandske kunstuddannelser. Foreningen henvender sig til kunstnere, der har fuldført enten basis- (bachelor), diplom- eller masteruddannelse.
Tilbuddet gælder for kunstnere der, inden for en tidsperiode på fem år, har afsluttet uddannelse.

Atelierfællesskab består at 10 arbejdslokaler af forskellige størrelser, et fælles udstillingslokale og et lydisoleret lokale til lydproduktion. Det er dog også muligt at dele lokalerne op i flere lejemål hvis, der er interesse for det.