Gå til hovedindhold

Til nyuddannede

Hvis du som nyuddannet billedkunstner søger rådgivning, sparring, efteruddannelse eller en generel snak om opstart af dit kunstneriske arbejdsliv, så kontakt endelig Aarhus Billedkunstcenter - Leder, Kirstine Schiess Højmose: leder@aabkc.dk, tlf. 23453360. 

Info om organisering, fagforbund og rettigheder som kunstner

Billedkunstnernes Forbund (BKF)
Billedkunstnernes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere med ca. 1.700 medlemmer (2017). Forbundets hovedformål er at varetage kunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og at fremme brugen af kunst overalt i samfundet. BKF værner om den kunstneriske frihed for den enkelte kunstner og om respekten for billedkunst i almindelighed.
BKF repræsenterer billedkunstnerne i en lang række ophavsretslige, kulturpolitiske og faglige råd og nævn. Bl.a. i Statens Kunstfond, Copydan Billeder (VISDA), kommunale billedkunstråd m.fl.

BKF har særlige tilbud til nyuddannede billedkunstnere - se mere her.

Organisation for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere (UKK)
UKK ønsker at medvirke til at skabe bedre vilkår for kunstnerisk praksis, for den kritiske kontekstualisering af samtidskunsten samt skabe grobund for en større dynamik og bredde når der diskuteres samtidskunst. Foreningen repræsenterer derfor to faggrupper: kunstnere og kunstformidlere. UKK er den første og eneste organisation i landet som retter et samlet perspektiv på samtidskunsten, og de forhold man uafhængigt af traditionelle, faglige grænser arbejder under.
UKK ønsker ikke at promovere et bestemt kunstsyn, men arbejder for mangfoldighed.
Foreningen ønsker at styrke vækstlaget og fokuserer på arbejdsvilkårene for den unge, eksperimenterende og ikke nødvendigvis etablerede kunst. Begrebet ’eksperimenterende’ forstår vi bredt som inkluderende tværfaglige praksisser og samtidskunstbegrebets pluralitet. 
UKK er repræsenteret i: Dansk Kunstnerråd, Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse

Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF)
DBF har siden sin start i 1981 organiseret professionelt arbejdende kunstnere inden for billedfaget. DBF arbejder for at skabe respekt om billedfaget, hvilket er forudsætningen for at kunstnerne kan sikres anstændige arbejds- og levevilkår. DBF arbejder målrettet for at varetage medlemmernes erhvervsfaglige interesser, så kunstnernes generelle løn og arbejdsforhold kan aftales på rimelige vilkår. Herunder at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linie med andre fag.

Corporum – atelierfællesskab for nyuddannede billedkunstnere
Corporum er en nystartet forening støttet af Aarhus Kommune. Foreningen Corporum tilbyder atelierpladser i et atelierfællesskab i Aarhus til afgængere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og andre videregående, udenlandske kunstuddannelser. Foreningen henvender sig til kunstnere, der har fuldført enten basis- (bachelor), diplom- eller masteruddannelse.
Tilbuddet gælder for kunstnere der, inden for en tidsperiode på fem år, har afsluttet uddannelse.

Atelierfællesskab består at 10 arbejdslokaler af forskellige størrelser, et fælles udstillingslokale og et lydisoleret lokale til lydproduktion. Det er dog også muligt at dele lokalerne op i flere lejemål hvis, der er interesse for det.