Gå til hovedindhold

Private fonde

Før du ansøger: læs vores 10 gode råd.
 

15. juni Fonden

15. juni fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for det danske samfund ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for fondens formål: at støtte kunst og kultur, forskning og uddannelse, humanitære og sociale formål, den danske natur med dens flora og fauna og balancen mellem jagt- og naturinteresse.

Kan ansøges fire gange årligt - følg med i frister her. Forventet svartid ca. 4 mdr. fra de respektive ansøgningsfrister.

Der SKAL ansøges via hjemmesidens ansøgningsformular.
 

Beckett-fonden 

Beckett-fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Støtten kan ydes til konkrete kulturelle arrangementer og begivenheder.

Tager løbende ansøgninger ind, og svarer inden for 5 mdr.

Der skal søges online via Nem ID. Se ansøgningsvejledning, retningslinjer og kriterier her.
 

Nordea-fonden 

Har et almennyttigt og velgørende formål. Nordea-fonden støtter aktiviteter/projekter, der fremmer gode liv inden for sundhedmotionnatur og kultur. Man kan søge projektstøtte henholdsvis med støtte til lokale projekter op til 100.000 kr (ansøgningsskema downloades via linket, og indsendes per e-mail. Samlet puljesum: 25 mio. kr.), og til landsdækkende projekter over 100.000 kr (ansøgningen indsendes digitalt via ansøgningssystemet).

Man kan få en hurtig vurdering (svar inden for 48 timer) af en projektidé, og således findes ud af, om det er relevant at søge.

Ansøgningerne behandles løbende med en behandlingstid på 4-6 mdr. Du kan læse om ansøgningsprocessen og kriterier her.

Nordea-fonden uddeler også studieopholdslegater til henholdsvis kandidatstuderende (samlet puljesum: 7 mio. kr.) og professionsbachelorstuderende (samlet puljesum: 3 mio. kr.). Der kan søges to gange årligt med frister den 1. maj og 1. november. Læs/undersøg om du er kvalificeret til at søge et studieopholdslegat ved at følge de to links.
 

Bikubenfonden 

Støtter hovedsagelig sociale og kulturelle projekter. Inden for kultur støtter fonden aktuel kunstmed fokus på at bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutionerat gå nye veje og realisere projekter. Endvidere er en af Bikubefondens visioner at styrke den danske billedkunstscene, hvor der nyligt færdiguddannede kunstnere også tilgodeses.

Læs om fondens nye proaktive, engagerende og samarbejdsorienteret strategi her.

Der er løbende frister, og forventet svartid er 6 mdr. For at ansøge skal du oprette en konto - det kan du gøre via linket her

Samlet støtte til kultur: 47 mio. kr.
 

Brødrene Hartmanns Fond

Yder legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål.

Ansøgningerne behandles 4 gange årligt. Følg med i frister her.

Du kan kun ansøge elektronisk via en elektronisk ansøgningsformular, og læse om ansøgnignsvejledning og bevillingskriterier her.

Samlet legatsum: 4-5 mio. kr. fordelt på ca. 60 bevillinger á 10.000-200.000 kr.
 

InitiativStøtten 

InitiativStøtten giver tilskud til projekter for og med børn og unge. Der lægges særligt vægt på, at børn/unge er med til at udvikle, planlægge og gennemføre aktiviteterne.

Der er en håndfuld ansøgningsfrister, som du kan følge med i her, og svartiden er typisk 4-7 uger. Der kan søges op til 100.000 kr., og søger man inden for 5000 kr. er svartiden kun ca. to uger (ferier undtaget).

Få flere informationer om ansøgningskrav, kriterier og hvad der specifikt gives støtte til her. Du søger ved at downloade et ansøgningsskema, som du vedhæfter inde på siden.

Samlet støttepulje: 3 mio. kr.
 

Egmont Fonden 

Støtter og initierer projekter inden for to indsatsområder: børns omsorg og læring. Hvis du har et kunstprojekt, som understøtter fondens målsætning: at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed (læs mere på hjemmesiden), kan du søge støtte hertil.

Du skal først sende en forespørgsel per e.mail, hvor du kort beskriver dit initiativ. Hvis fonden godkender din forespørgsel (svartid. 2-3 uger), kan du sende en ansøgning. Se ansøgningskriterier og retningslinjer her.
 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter. 

To årlige frister: 15. februar og 15. august med behandling og uddeling i henholdsvis juni og december. Støtte gives KUN til projekter, der ikke er igangsat eller færdiggjorte, mens ansøgningerne behandles - læs betingelser og vilkår på hjemmesiden.

Der skal søges digitalt via et ansøgningsskema, som du finder her, hvor du også kan læse om ansøgningskriterier og ansøgningsprocessen. Der gives svar per e-mail.
 

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond 

Yder støtte til en række formål, herunder kulturelle formål. 

Støtte gives IKKE til projekter, hvis de er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen forelægges bestyrelsen - læs betingelser og vilkår på hjemmesiden, hvor du også kan opdatere dig på frister.

Der skal søges digitalt via et ansøgningsskema, som du finder her, hvor du også kan læse om ansøgningskriterier og ansøgningsprocessen. Der gives svar per e-mail.
 

Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix' Fond

Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark.

Støtte gives IKKE til projekter, hvis de er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen forelægges bestyrelsen - læs betingelser og vilkår på hjemmesiden, hvor du også kan opdatere dig på frister.

Der skal søges digitalt via et ansøgningsskema, som du finder her, hvor du også kan læse om ansøgningskriterier og ansøgningsprocessen. Der gives svar per e-mail.
 

Kong Christian den Tiendes Fond

Af den samlede puljesum gives 1/3 del til kulturelle formål.

Ansøgningsfrist ligger i maj måned, og uddelingen sker i løbet af september.

Du kan downloade et ansøgningsskema her, som skal udskrives, udfyldes og sendes i en frankeret svarkuvert til fondens sekretariat.
 

Lokale- og Anlægsfonden

Støtter byggeprojekter inden for idræt, kultur og friluftsliv. Se her, hvad, hvordan og hvor meget fonden støtter, og klik her for at se ansøgningsprocessen.

Der kan søges som forening, institution, kommune og organisation. Løbende behandling af ansøgninger med en forventet svartid på to mdr. Der søges via et digitalt ansøgningssystem, som kræver et log in.
 

N. F. S. Grundtvigs Fond 

Tilskud gives i henhold til to formål: Et overordnet formål, som er at udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvigs indsats, og et underordnet formål, som er at støtte initiativer, der i almindelighed er til “Folke-gavn”.

Fast årlig ansøgningsfrist: 1. juni med uddeling i løbet af september.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via mail med kontaktinfo samt CPR- eller CVR-nummer.

 

Du kan også holde øje med Center for Kunst & Interkulturs hjemmeside for yderligere fonde og finde en god oversigt over fonde og deadlines på Dansk Artistforbunds hjemmeside.