Gå til hovedindhold

Private fonde

Vi henviser her til en række private fonde, der ofte støtter billedkunst og anden kultur. Nedenfor er der links til databaser over øvrige fonde. Kontakt os på leder@aabkc.dk for rådgivning om ansøgning af private og offentlige fonde. 

Det Obelske Familiefond
Fondet støtter samtidskunsten ved at samarbejde med en række af de fremmeste institutioner og festivaler, som viser samtidskunst. Derudover har fondet et fokus på nytænkende projekter som har et særligt fokus på videreudviklingen af det unge talent i den specifikke kunst og kultur-scene. 

Beckett-fonden 
Beckett-fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Støtten kan ydes til kunst- og kulturinstitutioner og enkeltpersoner samt konkrete kulturelle arrangementer og projekter. 

Bikubenfonden 
Støtter hovedsagelig sociale og kulturelle projekter. De har fokus på den aktuelle scene- og billedkunstscene og opvejer nyskabende forestillinger, udstillinger og særlige og nytænkende formidlings- og udviklingsindsatser inden for de to områder. 

BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler
Udvalget yder støtte til blandt andet styrkelse af billedkunstnernes juridiske og økonomiske rettigheder, advokat- og revisorbistand i sager der fagligt vedrører billedkunstnere, støtte til aktiviteter der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder nationalt og internationalt (f.eks. høringsmøder, konferencer, pjecer, information om Copydans ophavsretslige arbejde etc.) og støtte til faglige og uddannelsesmæssige formål, som vedrører flere billedkunstnere

Nordea-fonden 
Har et almennyttigt og velgørende formål. Nordea-fonden støtter aktiviteter/projekter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. De støtter kulturaktiviteter, der styrker lokale, rummelige fællesskaber.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål
Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses såsom danskheden i det dansk-tyske grænseland, samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande og almennyttige formål. Blandt de almennyttige formål har Fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger.

Augustinus Fonden
Fondens uddelinger koncentrerer sog om tre spor: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Fonden yder årligt støtte til almennyttige formål med et trecifret millionbeløb – heraf går langt størstedelen af midlerne til Kunst & Kultur. Augustinus Fondens støtte til kunst og kultur er rettet mod talent og kvalitet. Et særligt fokusområde er kulturarven, hvor Fonden yder støtte til erhvervelser, bevaring, registrering, forskning og formidling.

Ny Carlsbergfondet
Fondet støtter billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst ‒ og i øvrigt billedkunst i bredeste forstand, dvs. i visse tilfælde også hvor billedkunstneriske udtryk forbinder sig markant med beslægtede kunstformer og sammenhænge. Fondet foretager jævnlige indkøb af værker af danske og udenlandske kunstnere og donerer/deponerer disse kunstværker til offentlige institutioner, skoler, hospitaler, offentlige pladser og lignende. Ny Carlsbergfondet deltager aktivt i den faglige udvikling af alle projekter, der ydes bevilling til.

15. juni Fonden
15. juni fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for det danske samfund ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for fondens formål: at støtte kunst og kultur, forskning og uddannelse, humanitære og sociale formål, den danske natur med dens flora og fauna og balancen mellem jagt- og naturinteresse.

Den hielmstierne rosencroneske stiftelse
Stifelsen støtter unge talentfulde danske eller norske kunstnere, især inde for billedkunsten og kunsthåndværket. De har fokus på indkøb af større kunstværker som kan anvendes til udsmykning af offentlige lokaler. 

Grosserer L. F. Foghts Fond
Fondet støtter kunstnere inden for billedhugger- og malerkunsten med særlig foksu på kunstnere i uddannelse eller udstillingsprojekter. 

Knud Højgaards Fond
Kund Højgaards Fond støtter almennyttige formål som fx: sociale initiativer med fokus på børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter, museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger. Derudover støtter de initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet. Herudover støtter fonden erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.

Salling Fondene
Består af to selvstændige fonde: købmand Herman Sallings Fond og købmand Ferdinand Sallings Mindefond. Begge fonde støtter dog alemene formål i Aarhus-området, herunder lokal og spirrende kunst og kultur.

 

Du kan også holde øje med Dansk Artistforbunds hjemmeside, hvor de løbende opdaterer for kommende deadlines på store og små fonde. BKF udbyder også en fondsliste samt kan medlemmer af forbundet få rekvireret deres oversigt over private fonde og legater for billedkunstnere.