Gå til hovedindhold

Offentlige fonde

Aarhus Kommune

Kulturudviklingspuljen
Puljen har til formål at fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus Kommune og at udvikle det producerende kunstmiljø og opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus Kommune. Der er tre årlige ansøgningsfrister.

Initiativpuljen
Puljen støtter mindre koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer. Arrangementet skal have et kulturelt indhold, være åbent for alle og være offentligt annonceret. Puljen støtter maksimalt 15 % af relevante udgifter til arrangementet og maksimalt 15.000 kr. pr. arrangement. Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest én måned før arrangementet afholdes. Puljen kan søges løbende.

Kulturarrangementspuljen
Formålet med Kulturarrangementspuljen er at understøtte og udvikle Aarhus nationale og internationale kulturelle brand og at fremme et mangfoldigt og bredt udbud af større offentlige kulturbegivenheder og -arrangementer i Aarhus Kommune. Der er tre årlige ansøgningsfrister.

Flerårigt basistilskud
Puljen har til formål at skabe en flerårig udviklingsplatform for kunstnere eller kulturinstitutioner og derigennem fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus og udvikle det producerende kunstmiljø.

Børnekulturpuljen
Børnekulturhuset støtter med idéudvikling og sparring til processer og projekter indenfor det børnekulturelle område.

Statens Kunstfond

Værkproduktion og udstillinger
Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

Opstart af nye udstillingsplatforme
Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Viden, dialog og debat
Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet.

Kunst i det offentlige rum - skitse til kunstopgave
Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Kunst i det offentlige rum - realisering af kunstopgave i det offentlige rum
Tilskud til realisering af nyskabende kunstopgaver i det offentlige rum. Kunsten skal være offentlig tilgængelig i minimum 12 måneder.

Karriereprogram - den unge kunstneriske elite
Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for de mest talentfulde unge kunstnere, som enten har afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller ad anden vej er ved at skabe sig et navn i kunstverdenen.

Huskunstnerordningen
Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Artist-in-residence under huskunstnerordningen
Tilskud til kommuners udgifter til kunstnerhonorar, når en kunstner knyttes til en kommune i en længere periode med henblik på at fremme børn og unges møde med kunst.

Arbejdslegater til billedkunstnere
Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. 

Et-årigt udstillingsprogram
Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i ét år

Ophold under Statens Kunstfonds særlige residency-aftaler
Ophold på et af de fire internationale residencies, Statens Kunstfond har aftaler med, for danske billedkunstnere og kuratorer.

Ophold på udenlandske residencies
Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Find flere støttemuligheder for billedkunst via Statens Kunstfond
 

Nordisk Kulturfond

Fonden arbejder for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Med denne mission ønsker de at stimulere udviklingen af kunst- og kulturlivet i Norden og i en global kontekst. Fonden har tre overordnede målsætninger: At fremme produktion, innovation og formidling af kunst og kultur i Norden og globalt. At fremme kunstneriske og kulturelle netværk på alle niveauer inden for nordisk kultursamarbejde. At udvikle og formidle viden om kunst- og kulturlivet for at stimulere udviklingen af kulturpolitikken i Norden.

Opstart
Opstart støtter udviklingen af lovende projektidéer og opstartsfasen af nye nordiske projekter, som har et tydeligt udviklingsperspektiv.

Projektstøtte
Nordisk Kulturfond uddeler projektstøtte tre gange om året til nordiske kunst- og kulturprojekter.

Globus
Globus er Nordisk Kulturfonds nye støtteprogram som lanceres fra 2021. Nordisk Kulturfond lancerer et nyt 5-årigt program 2020-2024, der giver kunstnere og kulturudøvere nye muligheder for at søge støtte til projekter, der rækker ud over Norden.

Nordisk Kulturkontakt

Fonden støtter kultur- og kunstprojekter, der bidrager til udvikling i kulturlivet, og som har en stærk nordisk dimension. 

Kultur- og kunstprogrammet
Kultur- og kunstprogrammet understøtter nordisk samarbejde inden for kunst og kultur. Der kan søges støtte til et projekt med kunstnerisk og / eller kulturel kvalitet, der fremmer en mangfoldig og bæredygtig nordisk region.

Netværksstøtte
Det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur styrker det kunstneriske og kulturelle samarbejde i de nordiske og baltiske lande. Programmet fokuserer på at øge udvekslingen af ​​viden, kontakter og interesse for nordisk og baltisk kunst og kultur. Det nordisk-baltiske mobilitetsprogram består af tre former for støtte: mobilitetsstøtte, netværksstøtte og opholdsstøtte.