Statens værksteder for Kunst

Statens Værksteder for Kunst i Gammel Dok Pakhus (SVK) har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering, hvilket betyder, at professionelle udøvere inden for disse områder kan søge om arbejdsophold i Gammel Doks værksteder og atelierer. SVK er en institution under Kulturministeriet.

Alle, både danskere og udlændinge, der har et professionelt virke indenfor billedkunst, kunsthåndværk, design og konservering kan søge et arbejdsophold på SVK. Ansøgningen skal tage udgangspunkt i arbejdet med et konkret, velbeskrevet projekt. Udenlandske ansøgere skal have et projekt, der er relateret til Danmark.

SVK har en række forskellige fuldt udstyrede værksteder:

3D-Værksted

Fotoværksted

Grafikværksted

IT-Værksted

Konserveringsværksted

Lerværksted

Metalværksted

Tekstilværksted

Træværksted

Væveværksted

Læs mere om værkstederne her. Derudover kan man søge om at få en atelieplads. Der er 10 atelierer fra 16 til 140 m2.  Læs mere om dem her.

Man kan søge om værkstedspladser og ophold i gæsteboligen fire gange om året. Læs mere om gæsteboligerne her.

Kontakt SVK:

Gammel Dok Pakhus
Strandgade 27 B, 1401 København K
Tlf: +45 3296 0510 - info@svfk.dk