Gå til hovedindhold

Notat fra dialogmøde med Kunstrådet i Aarhus Kommune, aug. 2018

Skrevet 23. dec 2020

Det nye kunstråd i Aarhus Kommune, som primært varetager uddelingen af midler i kommunens Kulturudviklingspulje, afholdt den 21. august et orienteringsmøde i Kunsthal Aarhus for byen omkring ændringer i Kulturudviklingspuljen. Vi samler her op på de vigtigste ændringer og gør opmærksom på ellers vigtige bemærkninger ang. puljen.

Medlemmer af kunstrådet, Aarhus Kommune 2018 - 2021
Gunvor Ganer Krejberg (formand), Else Ploug Isaksen (også medlem af Billedkunstudvalget), Mette Dahl Kristensen (også medlem af Musikudvalget), Kasper Daugaard Poulsen, Thorkild Andreasen, Birgitte Ejdrup Kristensen.

Om det nye Kunstråd
Kunstrådet er i gang med at udvikle en strategi for de næste 3,5 års arbejde. De har to årlige møder med Kommunens Kulturudvalg. Det nye Kunstråd har siden indsættelsen (forår 2018) endnu ikke mødtes med Kulturudvalget, men det er en høj prioritet for dem. Kunstrådet vil fremadrettet arbejde for at blive mere synlige i den politiske debat, men det er en udfordring at finde tid til det, da det er et stort arbejde at læse ansøgninger, og der kommer flere og flere ind.

Kunstrådet oplyser, at der fremadrettet vil være færre projekter, der får bevilliget støtte. Til gengæld vil der være flere, der får bevilliget næsten alt det der er søgt om.

Ændringer i puljen

Formidling:
Ansøgninger til KUP vurderes nu også på baggrund af projektets formidling. Det betyder, at der skal være tænkt over, hvordan projektet forholder sig til målgruppe/publikum. Dette tiltag sker fordi der er rigtig mange ansøgninger, der mangler at forholde sig til publikumsdimensionen.
Kunstrådet ser på hvordan ansøgeren:
- planlægger at få projektet ud i verden
- kommunikerer omkring projektet
- specificerer sin målgruppe
Målgruppe/publikum kan sagtens være en mindre gruppe, det handler ikke nødvendigvis om antal publikum, men om at vise en bevidsthed om, hvem man ser som sit publikum. Laver man et projekt i samarbejde med en institution, har institutionen ofte et publikum og en formidlingsstrategi, som projektet naturligt lægger sig op af. Men som individuel kunstner, er det en fordel at gøre sig nogle tanker omkring hvordan man når sit publikum.

Man kan ikke længere søge om arbejdslegater:
Fremadrettet er det ikke længere muligt at søge om arbejdslegater via KUP. Det er dog stadig muligt at søge til udviklingsprojekter, dvs. projekter der ikke nødvendigvis skal ende med et færdigt resultat.

Vigtige bemærkninger til puljen

Budget og finansiering:

Kunstrådet ser mange tilfælde af ’dobbeltfinansiering’, hvor det fulde beløb søges i flere forskellige puljer på samme tid, hvilket oplyses i ansøgningen. At man søger flere steder er naturligt, men det kan ikke figurere i ansøgningen til KUP, hvis finansieringen overstiger budgettet. Så anbefaler Kunstrådet, at man venter med at søge de andre fonde til efter man har søgt KUP. Kunstrådet anbefaler derfor også, at man søger om støtte i god tid inden projektets start.
Kunstrådet vil samtidig gerne, at man orienterer Kulturforvaltningen om, hvis man under behandlingen af ansøgningen får bevilliget støtte eller får afslag fra andre fonde. Det giver Kunstrådet indblik i projektets økonomi og bæredygtighed, hvilket er vigtigt.

Ansøgeren skal i det hele taget huske at være realistisk med budgetterne. Når Kunstrådet ser vilde/urealistiske budgetter bliver de bekymrede for, om ansøgeren kan styre et budget, og om man er opmærksom på, hvilken størrelse beløb, der normalt gives. Man får ikke bevilliget 250.000kr, hvis der kun samlet er 700.000kr

Medfinansiering er et stort plus. Andre institutioner eller fonde skal gerne hjælpe til ved større projekter. Kulturudviklingspuljen er ikke stor nok til at fuld-finansiere større projekter.

Tekniske bemærkninger

Man kan godt søge som studerende, men ikke til direkte studie-projekter, som fx afgangsudstillinger.

Om ansøgningsportalen:

Man kan godt ændre ting efter indsendelse - hvis man beder om at få åbnet ansøgningen igen hos Kulturforvaltningen.
Man kan følge behandlingen af ansøgningen i forhold til dato for svar osv. inde under ens sag på ansøgningsportalen.

 

For yderligere informationer kontakt venligst Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune:
Kulturforvaltningen, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C (Åbningstid kl. 09.00-15.00)
Tlf: 8940 2000 / email: kultur@aarhus.dk