Gå til hovedindhold

OPEN CALL: Selvorganiseret residency

Skrevet 09. maj 2023

Aarhus Billedkunstcenter afprøver et nyt residency-format: Det selvorganiserede residency, der giver dig som billedkunstner mulighed for at udvikle et rejseprogram, der passer til de faglige ønsker du har. Her er mulighed for et intenst skræddersyet udlandsophold, hvor du kan besøge mulige samarbejdspartnere, studere relevant stof eller besøge en institution, du gerne vil samarbejde med. Om det er inspiration, kompetenceudvikling, research eller andet afhænger af din individuelle praksis.

Det er muligt at tilrettelægge residenciet på en måde, hvor du kan besøge flere destinationer eller planlægge opholdet til ét sted.

Rejsen skal foretages med transportmidler med lav klimabelastning, det vil sige tog eller bus.

Aarhus Billedkunstcenter vil gerne supplere de mange fast tilrettelagte residencies med dette fleksible program for billedkunstnere, der selv ønsker at definere, hvilket indhold og hvilke destinationer der er relevante i relation til deres praksis.

Aarhus Billedkunstcenter tilbyder hjælp med input, sparring og planlægning af dit residency.

Hvornår: Varighed 10-14 dage, som det passer ind i ansøgers kalender, dog skal residenciet skal være afviklet inden 1. december 2023

Hvor: Destinationen defineres af ansøger

Hvordan: Rejsen skal foretages med transportmidler med lav klimabelastning, det vil sige tog eller bus, hvilket giver mulighed for at besøge flere destinationer undervejs.

Hvem kan søge: Billedkunstnere med et professionelt virke (*Slots- og Kulturstyrelsens definition) med minimum seks års erfaring som billedkunstner og fast bopæl i Region Midtjylland.

Midler: Der er 25.000,- kr. som skal dække alle udgifter i forbindelse med dit rejseprogram, herunder overnatning, rejseforsikring, transport, entrébilletter, stipendie o.l. (Det er ikke tilskud til et allerede eksisterende residency.)

Hvad skal ansøgningen indeholde:

  1. 1/2 sides motivation for hvad residensiet vil betyde for din praksis.

  2. 1/2 side med et skitseret program for dit residency

  3. 10 siders værkdokumenter

  4. 1 sides CV

Hele ansøgningen skal samles i en pdf og sendes til projektkoordinator@aabkc.dk senest den 15. juni 2023.
Du kan forvente svar indenfor 14 dage.
Spørgsmål til programmet kan stiles til Kirstine Højmose på leder@abkc.dk
Programmet er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje og Aarhus 2017-Legacymidler


*Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse (BA + MA) fra enten Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau.

Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan medregnes, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Der vil blive lagt vægt på, at kunstneren inden for de seneste fem år har deltaget på mindst tre forskellige udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi, og hvor deltagelsen har fundet sted på baggrund af en professionel kunstfaglig kuratorisk udvælgelse. Censurerede udstillinger betragtes ikke som kuraterede udstillinger.