Gå til hovedindhold

To ledige stillinger på Aarhus Billedkunstcenter

Skrevet 18. mar 2021

(Vi gør opmærksom på, at opslaget indeholder to barselsvikariater)

Aarhus Billedkunstcenter søger fra 1. juni 2021 to barselsvikarer for hhv. centrets leder (37 timer/ugen) og centrets koordinator (5 timer/ugen).
De nuværende stillinger er besat med en timefordeling som beskrevet her, men i forbindelse med barselsvikariaterne er vi åbne for at justere vægtningen af de to stillinger anderledes i forhold til antal timer og opgaver, eksempelvis hvis to ansøgere vil søge som team, eller hvis ansøgeres ønsker kan kombineres anderledes.

Aarhus Billedkunstcenter har eksisteret siden 2012 og har som formål at skabe bedre arbejdsvilkår for professionelle kunstnere i, og omkring, Aarhus. Centret er en selvejende institution med et fast driftstilskud fra Aarhus Kommune. Pt. har centret kontor på Godsbanen, et kulturproduktionscenter i Aarhus midtby. Læs mere på: www.aabkc.dk

Leder - barselsvikariat
Aarhus Billedkunstcenter søger en barselsvikar for centrets leder fra 1. juni 2021.
Vi søger en person med relevant kunstfaglig uddannelse, ledelseserfaring og kendskab til billedkunstscenen. En særlig interesse i billedkunstneres arbejdsliv og -forhold er et stort plus, ligesom evnen til at arbejde i forskellige, og brede, samarbejdsrelationer.
Lederstillingen er et job med stor variation, fra administration til idéudvikling og tæt dialog med byens kunstnere. Du får fingre ned i alle aspekter af jobbet, men har også mulighed for at uddelegere til de få, men kompetente kolleger, du får. Det er vigtigt, at du er selvkørende i jobbet og vant til at overholde deadlines samt motivere dig selv, da centret er en lille organisation. Det forventes dog, at du har en tæt dialog med de øvrige ansatte, og udvikler og sparrer med dem.

Lederens primære arbejdsområder vil være:
- Personaleledelse, administration og økonomistyring (centret har udover lederen 2 ansatte, hhv. 5 og 25 timer/ugen)
- Rådgivning af professionelle billedkunstnere (om fx fondsansøgninger, arbejdsliv o.a.)
- Projektstyring af flere større og mindre tiltag: bl.a. netværk for billedkunstnere i Midtjylland, flytning af centret til Sydhavn (2025), 2 residency-samarbejder
- Netværk og tværgående dialog med Aarhus’ tre andre kunstfaglige centre, diverse billedkunstinstitutioner og -miljøer lokalt, regionalt og nationalt samt et netværk for kunst og erhverv (Art Hack)
- Kulturpolitisk arbejde (særligt omkring centrets flytning til Sydhavn i 2025)
- Analyse af centrets rolle og brugere i dialog med bestyrelsen, Kulturforvaltningen og de tre andre kunstfaglige centre.
- Kommunikation – herunder nyhedsbreve, sociale medier o.a.

Personlige og jobmæssige egenskaber vi lægger vægt på:
- Ledelseserfaring
- Erfaring med økonomistyring og administration
- At du er vant til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket over forskelligartede opgaver
- Gode kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling og kommunikation på både dansk og engelsk
- Erfaring med fondsansøgning
- Indsigt i, og forståelse for, billedkunstneres arbejdsforhold.
- At du er åben, samarbejdsvillig og dialogskabende.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer/ugen og aften og weekendarbejde må beregnes af og til.
Ansættelsen er tidsbegrænset fra 1. juni 2021 - 1. februar 2022, med stor mulighed for forlængelse. Løn ifølge overenskomst.
Ledervikaren ansættes af den nuværende leder sammen med centrets bestyrelse, som ligeledes er arbejdsgiver for lederen.

Koordinator – barselsvikariat
Aarhus Billedkunstcenter søger en barselsvikar for centrets koordinator fra 1. juni 2021.
Vi søger en person med relevant kunstfaglig uddannelse, fx en billedkunstner, som ønsker at supplere anden indkomst med 5 timer i et lille, engageret team, hvor fokus ligger på at skabe bedre forhold for billedkunstnere. Du kommer til at arbejde tæt sammen med centrets leder og øvrig medarbejder, men forventes også at arbejde selvstændigt. Timerne kan tilpasses andet arbejde, og der kan være mulighed for flere timer i perioder.

Koordinatorens primære arbejdsområder vil være:
- Kommunikation på Facebook
- Koordinering og afvikling af events som talks og andre netværksarrangementer
- Internationalt netværksarbejde (koordinator for aktuelle internationale samarbejder i tæt dialog med lederen – her følger muligvis flere timer med grundet ekstern finansiering)

Personlige og jobmæssige egenskaber vi lægger vægt på:
- At du er vant til at arbejde selvstændigt
- Gode kompetencer inden for skriftlig og mundtlig kommunikation, også på engelsk, og meget gerne erfaring med sociale medier.
- Erfaring med koordinering af arrangementer
- Viden om billedkunst og kulturlivet

Ansættelsesvilkår:
Stillingen er på 5 timer/ugen og aften og weekendarbejde må beregnes af og til.
Ansættelsen er tidsbegrænset fra 1. juni 2021 - 1. februar 2022, med mulighed for forlængelse. Løn ifølge overenskomst.
Koordinator-vikaren ansættes af den nuværende leder i dialog med centrets bestyrelse.

Ansøgningsfrist for begge stillinger: tirsdag d. 20. april, 2021, kl. 12.00. Send ansøgning og CV til leder@aabkc.dk. Samtaler afholdes i slutningen af april/start maj.

Som udgangspunkt søger vi at besætte de to stillinger, som beskrevet ovenfor, men vi er åbne for at justere vægtningen af de to stillinger anderledes i forhold til antal timer og opgaver.

Corona-situationen: Vi forventer at aktivitetsniveauet på centret vil nærme sig normalt niveau i løbet af sommeren og efteråret, efter et år med væsentlig nedgang i offentlige aktiviteter og internationale samarbejder, grundet covid-19. Der er blevet nedjusteret i forhold til forventninger, og der tages naturligvis højde for eftervirkninger af de mange aflysninger, potentielle restriktioner grundet ny smittestigning og de krav, der måtte komme fra myndigheder.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt leder, Kirstine Schiess Højmose: leder@aabkc.dk / 23453360