Gå til hovedindhold

De kunstfaglige råds evaluering - 2020

Skrevet 03. sep 2020

De kunstfaglige råd i Aarhus Kommune har gennemført deres kunstfaglige evalueringer af kunstmiljøerne - deres rapport er nu tilgængelig.

De kunstfaglige råd har denne gang ville evaluere miljøerne som helhed, ikke kun de enkelte institutioner.

På billedkunstområdet påpeger rapporten bl.a.:

"Aarhus Kommune har dog fortsat svært ved at fastholde sin kunstneriske talentmasse. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at byens billedkunstnere kæmper med en lav indkomst til trods for høj kunstnerisk kvalitet, produktion og anciennitet. Der savnes økonomiske og kunstfaglige jobmuligheder, der kan skabe et reelt livsgrundlag for byens professionelle billedkunstnere og dermed fastholde dem i Aarhus."

"I 2015 oprettede Aarhus Kommune en billedkunstnerisk tænketank, som i en rapport lancerede en række vigtige anbefalinger på billedkunstområdet. I tænketankens rapport anbefales det bl.a., at der etableres værkstedsklynger og nye udstillingssteder, som medvirker til at understøtte et levende kunstmiljø, hvor der sker noget – også for publikum. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen blandt byens billedkunstnere, må de kunstfaglige råd desværre konkludere, at dette endnu ikke er blevet løftet, og at der fortsat er et stort behov for billige værksteder og visningsmuligheder centralt i byen."

Den fulde rapport kan læses her.