Invitation til workshop i nyt netværk for billedkunstnere i Region Midtjylland

Invitation til workshop i nyt netværk for billedkunstnere i Region Midtjylland, forankret i Aarhus Billedkunstcenter, med samarbejdspartnere i hele regionen

Workshoppen vil foregå d. 30. november, 2018 kl. 10.00 til 14.30 hos Maltfabrikken i Ebeltoft. Vi sørger for bus tur/retur fra Aarhus!

Aarhus Billedkunstcenter vil det næste år arbejde fokuseret på at udvikle og styrke et regionalt netværk for billedkunstnere. Derfor vil vi i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 afholde to større workshops, der skal fungere som en platform til idéudveksling og sparring og gøre os klogere på, hvordan vi kan bruge hinanden i et regionalt netværk.

Læs mere om det regionale netværk her.

Denne første workshop vil have et særligt fokus på, hvordan netværksskabende initiativer og projekter kan faciliteres og realiseres i praksis. På workshoppen vil eksisterende projekter blive videreudviklet og I kan præsentere nye ideer, I gerne vil have sparring på. Kunstnerne Mette Skriver og Pia Pedersen fortæller om projektet ”Kunstnerbussen” - et initiativ der skal skabe mulighed for at komme rundt i regionen og se de billedkunstneriske tiltag, der eksisterer, og møde de forskellige aktører. Derudover vil Mie Pedersen og Erik Bach Andersen fra Region Midtjylland svare på spørgsmål om mulighederne for finansiering af projekter og initiativer i relation til netværket.

Dette efterår rykker vi ud i regionen og gør Maltfabrikken i Ebeltoft til vært for dagen. Byens gamle maltfabrik er i fuld gang med at blive transformeret til Ebeltofts nye kulturhus og kreative samlingspunkt. Da selve fabrikken lige nu er omgivet af byggerod vil vi til workshoppen være i Maltfabrikkens midlertidige lokaler i det gamle posthus ved havnen i Ebeltoft. Adressen for workshoppen er S. A. Jensens Vej 1, 8400 Ebeltoft. Fremover skal Maltfabrikken også være bindeled mellem den internationale og den danske kunstscene med det nye residencyprogram Malt Air, som er et samarbejde mellem Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst. Det kommer vi til at høre mere om på dagen.

Program for dagen (med forbehold for mulige ændringer):

Kl. 08:45-10.00: Bustur til Ebeltoft. Bussen kører fra Godsbanen, Skovgaardsgade, 8000 Aarhus C. Bussen holder ved indgang 3D ved Den Rå Hal og kører præcis klokken 8.45 (så kom i god tid). Der vil være croissanter og kaffe i bussen.

Kl. 10.15: Velkomst og introduktion til ”Regionalt netværk for billedkunstnere” af AaBKC.  Hvad skal, kan og vil det nye netværk?

Kl. 10.25: Vibeke Wang fra Ny Malt fortæller om stedets billedkunstneriske profil og det nye residencyprogram Malt Air.

Workshop:

Kl. 10.35: Kort præsentationsrunde blandt deltagerne

Kl. 10.40: Mette Skriver og Pia Pedersen fortæller om projektet ”Kunstnerbussen”

Kl. 10.55: Fælles brainstorm på andre regionale projekter og initiativer
(her er det muligt at byde ind med din idé)

Kl. 11.10: Kort pause

Kl. 11.20: Ideudvikling i grupper
(De to igangværende projekter samt nye forslag videreudvikles)

Kl. 11.50: Opsamling. Hvor er vi nået hen med ideerne?

Kl. 12.00: Rundtur på byggepladsen ved Maltfabrikken og lækker frokost

Kl. 13.30: Mie Pedersen og Erik Bach Andersen fra Region Midtjylland svarer på spørgsmål om finansieringsmuligheder af egne initiativer gennem regionen og Den Jyske Kunstfond.

Kl. 14.00: Opsamling og afrunding fra AaBKC

Kl. 14.30-15:45: Bustur hjem. Vi er tilbage i Aarhus klokken 15.45 ved Godsbanen, Skovgaardsgade, 8000 Aarhus C

Vi håber du har lyst til at deltage og være med i styrkelsen af det producerende billedkunstmiljø i regionen.

Maks antal deltagere på workshoppen: 30. Efter først til mølle princippet.

S.U. senest d. 20. november. Tilmeldingen er bindende, da det er nødvendigt for os at vide antal deltagere ift. til praktiske forhold som transport og forplejning.

Tilmelding: projektkoordinator@aabkc.dk. OBS: Husk at oplyse om du skal med bussen, når du tilmelder dig.


(Maltfabrikken, Ebeltoft, under renovering, foto: AaBKC)