Gå til hovedindhold

Værksteder i Aarhus

Aarhus kommunes kunstnerværksteder

Formål
Kunstnerværkstederne er en del af Aarhus Kommunes støtteordning til professionelle billedkunstnere. Derfor stilles værkstederne til rådighed med en begrænset brugerbetaling (300 – 1700 kr. ekskl. forbrug).

Hvem kan søge
Værkstederne kan søges af professionelle billedkunstnere, der bor i Aarhus Kommune eller som har væsentlig tilknytning til det aarhusianske billedkunstmiljø. (Værkstederne kan ikke søges af studerende.)

Hvilke værksteder kan søges

  • Aarhus Kommune råder over følgende kunstnerværksteder:
  • 11 værksteder på Oddervej 80A, 8270 Højbjerg - ”Den Blå Hest”
  • 12 værksteder på Axel Gruhns Vej 1, 8270 Højbjerg - ”Højbjerg Materielgården”

Værkstederne tildeles i perioder på enten tre eller fem år. Herefter kan der i alt genansøges om forlængelse til maksimalt otte år. Tildeling sker efter en samlet bedømmelse af ansøgerne, inklusiv nye ansøgere.

Få mere at vide hos:
Anne Mette Svenningsen
Kulturforvaltningen, Skovgaardsgade 3-5
Tlf.: 89404840 - E-mail: amsv@aarhus.dk

Eller på http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Kultur/Stoette-og-Puljer/Kunstnervaerksteder.aspx
 

Højbjerg Fotografiske Værksted
 

Oddervej 80 C
8270 Højbjerg
Tlf. 86 72 54 39
hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Kultur/Eksterne/Hoejbjerg-FotoGrafiske-Vaerksted.aspx

Højbjerg FotoGrafiske Værksted er et værksted under Aarhus Kommune oprettet i samarbejde med værkstedets kunstfaglige leder, grafikeren Inger Lise Rasmussen.

Værkstedet henvender sig til professionelle billedkunstnere, fotografer, grafikere og andre udøvere inden for de æstetiske fag. Det er 150m² og rummer et stort mørkekammer til små og store formater, belysningsrum til fotogravure og andet fotoarbejde, samt ætserum til grafik. Dertil et lyst trykkerum med en kobbertrykpresse på 100x80 cm og mulighed for at arbejde med forskellige former for farvegrafik.

Værkstedet disponerer endvidere over en ny G4 Mac computer med professionel scanner samt farveprinter til A3 og sort-hvid laserprinter til A4.

Det digitale udstyr imødekommer også behovet for, at man selv kan tilrettelægge og klargøre udstillingskataloger eller andet præsentationsmateriale til trykning.

Der er plads til 5-6 personer alt efter aktiviteter. Tilmelding kan ske på time-, dag- og ugebasis eller længere efter behov. Der betales en differentieret leje pr. time beregnet efter aktivitet samt forbrug af materialer.