Gå til hovedindhold

Regionalt netværk for billedkunstnere

Aarhus Billedkunstcenter arbejder i 2019 på udvikling af et regionalt netværk for professionelle billedkunstnere i Region Midtjylland

Med støtte fra Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler har Aarhus Billedkunstcenter fået muligheden for i et år at arbejde strategisk med at udvikle et regionalt netværk blandt professionelle billedkunstnere. Netværket skal styrke det kunstfaglige miljø i regionen og er et åbent netværk for alle professionelle billedkunstnere i regionen. Aarhus Billedkunstcenter vil bruge det næste år på at udvikle og teste formater for netværksskabelse, ligesom vi vil opspore og synliggøre initiativer rundet i regionen. Det regionale netværk for billedkunstnere skal gerne på sigt være med til at forbedre arbejdsvilkår og skabe stærkere lokale og regionale miljøer for professionelle billedkunstnere.

Projektet vil være forankret i Aarhus billedkunstcenter, men blive udviklet i dialog med en kernegruppe, der tager særlig del i udviklingen af netværket. Billedkunstnernes Forbund (BKF)Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK)Viborg KunsthalDet Jyske KunstakademiÅrhus Kunstakademi og Maltfabrikken vil under projektets levetid fungerer som sparringspartnere og bidragsydere til udviklingen af netværket. Vi vil også etablere en følgegruppe af billedkunstnere, der skal være med til at forankre netværket blandt de producerende billedkunstnere i regionen.

Projektet vil desuden inddrage og samarbejde med et stort netværk af aktører, der arbejder med billedkunst på forskellig vis, og som er placeret forskellige steder i Regionen. Gennem disse samarbejder faciliteres initiativer og aktiviteter, der har til formål at styrke og synliggøre billedkunsten i regionen.

Regionalt netværk for billedkunstnere