Open Call - TækkerAIR Berlin

Frist for næste open call: 1. december 2017 
(for perioden 1. april - 30. september 2018)

Kunstnere (performere, forfattere og billedkunstnere) fra Region Midtjylland kan ansøge om et residency i Berlin. Tækker Group stiller to lejligheder og et atelier til rådighed. Lejlighederne ligger i Berlins skønne bydel Kreuzberg. Aarhus Billedkunstcenter, Aarhus Litteraturcenter og  Performing Arts Platform vil i samarbejde bedømme ansøgningerne.

Svar på ansøgninger gives inden juleferien 2017.

Krav til ansøger: Skal have tilknytning til Region Midtjylland, men må gerne søge opholdet sammen med en samarbejdspartner fra en anden by eller et andet land.

Opholdets varighed: 1 mdr. Egenbetaling: 800 kr./mdr. pr. lejlighed. Pengene dækker vand og varme.

Beskrivelse af faciliteter
Lejlighed 1 (solo): Dieffenbachstrasse 56, 5.sal tv., ca. 70 kvm med soveværelse, arbejdsrum/atelier, køkken og toilet/bad.
Lejlighed 2 (duo): Dieffenbachstrasse 56, 4.sal tv., ca. 70 kvm er en lejlighed hvor to deler toilet/bad og køkken, men med eget soveværelse. Til denne lejlighed hører sig et værksted/atelier på 58 kvm med ca. 4 m til loftet. Adressen er Paul-Lincke-Ufer 41 Hof I 3

Ansøgningens form og indhold (max fire sider inkl. alle nedenstående punkter)
Ansøgeren bedes sende en motiveret ansøgning, som underbygger arbejdsopholdets formål (fx research, netværk, arbejdsro, produktion, samarbejder)

1)         Motivation og indhold for ophold i Berlin samt ønske om opholdets tidspunkt (1 mdr.)
2)         Om kunstneren og dennes praksis
3)         Kunstnerens kontaktinformation (adresse, mail, webside)
4)         CV for kunstner/kunstnergruppe
5)         Ideer til mulige samarbejdspartnere (fx vedr. udstillinger, talks, workshops)
6)         Tre fotos af udvalgte eksempler på kunstneres værker, tekster eller andet materiale 
7)         Et kort resumé af ansøgningen – max otte linier

Ansøgninger fremsendes elektronisk som en samlet pdf til: taekkerairberlin@gmail.com

Kriterier for tildeling af ophold:
De tre centre vægter at opholdet kan hjælpe ansøgeren videre med enten et konkret projekt eller ansøgerens videre produktion, research og internationale netværk. Der opfordres til, at den indstillende kunstner eller forfatter deler ud af sine erfaringer efter endt ophold.

Der stilles ikke krav til kunstnernes alder, køn eller nationalitet.
Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du henvende dig til: taekkerairberlin@gmail.com