Gå til hovedindhold

For nyuddannede

Færdiguddannet – og hvad så?

Hvis du som nyuddannet kunstner søger inspiration, vejledning, efteruddannelse eller nye samarbejdspartnere og udfordringer, kan Aarhus Billedkunstcenter i kraft af sit store netværk være til hjælp med både opstart af nye projekter og kunstnergrupper samt formidling og udstillingsmuligheder.

Hvis du har brug for hjælp så kontakt Kirstine Schiess Højmose mail: leder@aabkc.dk tlf. 23453360

Hvis du gerne vil vide mere om organisering, fagforbund og rettigheder som kunstner:

Billedkunstnernes Forbund (Bkf)

Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og fremme en så bred anvendelse af billedkunstneres virke som muligt. Billedkunstnernes Forbund blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund.
Læs mere om forbundet, optagelse og fordele på: www.bkf.dk

Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK)

UKK ønsker en bred og levende kultur i Danmark, med plads til mange stemmer og udtryk. Derfor stiftede UKK i 2002 en forening der skal fremme den unge, eksperimenterende og ikke nødvendigvis etablerede samtidskunst. UKK ønsker at medvirke til at skabe bedre vilkår for kunstnerisk praksis, for den kritiske kontekstualisering af samtidskunsten samt skabe grobund for en større dynamik og bredde når der diskuteres samtidskunst. Foreningen repræsenterer derfor to faggrupper: unge kunstnere og unge kunstformidlere.
Læs mere om foreningen, optagelseskrav og indmeldelse på: www.ukk.dk

Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF)

DBF har siden sin start i 1981 organiseret professionelt arbejdende kunstnere inden for billedfaget. DBF arbejder for at skabe respekt om billedfaget, hvilket er forudsætningen for at kunstnerne kan sikres anstændige arbejds- og levevilkår. DBF arbejder målrettet for at varetage medlemmernes erhvervsfaglige interesser, så kunstnernes generelle løn og arbejdsforhold kan aftales på rimelige vilkår. Herunder at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linie med andre fag.
Læs mere om fagforeningen og optagelse på: www.danskebilledkunstnere.dk

Corporum – atelierfællesskab for nyuddannede billedkunstnere

Corporum er en nystartet forening støttet af Aarhus Kommune. Foreningen Corporum tilbyder atelierpladser i et atelierfællesskab i Aarhus til afgængere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og andre videregående, udenlandske kunstuddannelser. Foreningen henvender sig til kunstnere, der har fuldført enten basis- (bachelor), diplom- eller masteruddannelse.
Tilbuddet gælder for kunstnere der, inden for en tidsperiode på fem år, har afsluttet uddannelse.

Atelierfællesskab består at 10 arbejdslokaler af forskellige størrelser, et fælles udstillingslokale og et lydisoleret lokale til lydproduktion. Det er dog også muligt at dele lokalerne op i flere lejemål hvis, der er interesse for det.

Læs mere om ateliererne, remedier til rådighed og muligheder for at ansøge om en atelierplads på: http://corporum.dk/