Gå til hovedindhold

Netværksmøder

I regi af vores regionale netværk for billedkunstnere inviterer vi til en række netværksmøder.

Bustur til kunstnerdrevne miljøer i Region Midtjylland d. 11. april 2019

Aarhus Billedkunstcenter og BKF Midt arrangerede i foråret 2019 en bustur til Silkeborg, Viborg og omegn, som skulle gøre os klogere på nogle af de spændende kunstnerdrevne miljøer i denne del af Region Midtjylland. Busturen var det andet større netværksmøde i forbindelse med Det regionale netværk for proffesionelle billedkunstnere. Til dette netværksmøde fokuserede vi på at komme ud og møde nogle af de eksisterende tiltag, som er iværksat af kunstnere selv. På dagen besøgte vi Bull mengers, DRIFT - prøverum for kunst, Institut Funder Bakke og Depot 48.   

Ud over, at vi på turen vil stoppede ved en række kunsterdrevne initiativer, var der også mulighed for under transporttiden at præsentere et initiativ, projekt, arbejdsfællesskab eller lignende, der er regionalt og drevet af professionelle billedkunstnere.

Workshop d. 30. november, 2018  hos Maltfabrikken i Ebeltoft.

Denne første større netværksmøde i forbindelse med Det regionale netværk for professionelle billedkunstnere havde et særligt fokus på, hvordan netværksskabende initiativer og projekter kan faciliteres og realiseres i praksis. På workshoppen blev eksisterende projekter videreudviklet og nye ideer blev præsenteret. Kunstnerne Mette Skriver og Pia Pedersen fortalte om projektet ”Kunstnerbussen” - et initiativ der skal skabe mulighed for at komme rundt i regionen og se de billedkunstneriske tiltag, der eksisterer, og møde de forskellige aktører. Derudover svarede Mie Pedersen og Erik Bach Andersen fra Region Midtjylland på spørgsmål om mulighederne for finansiering af projekter og initiativer i relation til netværket.

Til denne workshop var Maltfabrikken i Ebeltoft til vært for dagen. Byens gamle maltfabrik er stadig i fuld gang med at blive transformeret til Ebeltofts nye kulturhus og kreative samlingspunkt. Fremover skal Maltfabrikken også være bindeled mellem den internationale og den danske kunstscene med det nye residencyprogram Malt Air, som er et samarbejde mellem Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst. Det hørte vi mere om på dagen.