Bestyrelse

Formand: Kim Grønborg (Udpeget af Center for samtidskunst, Aarhus (C-SAM)) Kim er billedkunstner og musiker og arbejder med ruminstallationer, maleri, skulptur, foto, scenografi, video, prints og lyd. Han er desuden kurator på udstillingsstedet Spanien 19 C. (www.ktgworks.dk)

Næstformand: Julie Stavad (Udpeget af Kunsten.Nu og UKK) Julie er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi og arbejder primært med en skulpturel praksis. Hun var med i Den Billedkunstneriske Tænketank nedsat af Aarhus Kommune i 2016. (http://www.juliestavad.dk/)

Medlem: Lone Koefoed Hansen (Udpeget af Centre for Advanced Visualization and Interaction (CAVI))
Lone er lektor ved institut for Kommunikation og Kultur - Digital Design og Æstetik og kultur, Aarhus Universitet. (http://pure.au.dk/portal/da/persons/lone-koefoed-hansen(ae5c1697-dc84-4a67-8ba9-b7cb62bbaea3).html)

Medlem: Louise Secher Gaarmann (Udpeget fra Prokk) Louise er keramiker og arbejder skulpturelt med ler. se www.louisegaarmann.dk Hun er desuden medstifter af LYNfabrikken i Århus og har de seneste fire år siddet i Charlottenborg Fondens bestyrelse.

Medlem: Lise Skou (Udpeget af BKF). Billedkunstner. Lise er uddannet ved Det Fynske Kunstakademi (2004) samt Whitney Museum - Independent Study Program, og har desuden en BA i Kunsthistorie. Lise arbejder med tematikker vedrørende samtidens økonomiske udfordringer og dets indflydelse på individet. Dette gør hun dels via en række eventbaserede og kollaborative initiativer, dels via performances og video. https://www.tradetestsite.com/

Medlem: Laura Hjort Jensen (udpeget af elevstanden på Det Jyske Kunstakademi). Studerende på Det Jyske Kunstakademi.
 

Bestyrelsens medlemmer