Gå til hovedindhold

Open Call til Duck Residence 2020

Skrevet 3. mar 2020

Kunstforum Viborg planlægger at videreføre kunsteventen Duck Residence i 2020.

Duck Residence er en kunstevent, der gennemføres som udstilling af kunstværker ”på og ved vand”. Projektet har siden 2014 været gennemført hvert andet år på og ved Søndersø i Viborg. I 2020 gennemføres projektet med udstillinger 3 steder i Viborg Kommune: Søndersø i Viborg, Hjarbæk Fjord ved landsbyen Hjarbæk og Jordbro Engsø ved landsbyen Knudby. Kunsteventen består af en 10 dags workshop fra den 29. maj til den 5. juni – efterfulgt af en 3 ugers udstilling fra den 6. juni til 28. juni 2020.

I 2020 er temaet ”Nordens Lys”. I projektet vil deltage kunstnere fra Kunstforum Viborg og fra de nordiske lande. Der skabes således et miljø hvor nordiske kunstnere kan arbejde i gensidig inspiration ud fra kunstneriske tolkninger af det nordiske lys.

I lighed med tidligere Duck Residence projekter er det bærende grundlag en vision om og en manifestation af Viborg Kommune som et samfund med et idérigt og levende kunst- og kulturliv, der involverer og udbredes til befolkningen i og omkring Viborg.

Ambitionen er en kunstudstilling og kulturarrangement med tre bærende elementer:
1. Det nordiske samarbejde og fællesskab med international bredde og kunstnerisk tyngde.
2. En dansk kommune og dens indbyggere møder kunst og kunstneriske udsagn fra nordiske lande.
3. Et dansk kunstnerisk arbejdsfællesskab udvides i nordisk perspektiv

Baggrund for temaet ”Nordens Lys”
I det nordiske menneskes fornemmelse af hverdagslivet udgør lyset en betydende faktor i de mange skift i farve, intensitet og udtryk. Lyset har betydning for det mentale og det fysiske helbred og er en væsentlig forudsætning for oplevelse af farver.

Projektet har flere formål:
- at de lokale beboere i de berørte samfund møder og oplever nordiske kunstnere.
- at det nordiske fællesskab kan finde sit udtryk i kunstværkerne
- at kunstoplevelsen og mødet med kunstnerne skaber bevidsthed om det fælles nordiske
- at det arbejdende kunstmiljø i Kunstforum Viborg udvides i nordisk perspektiv

Du finder projektbeskrivelse og ansøgningsskema på BKFs opslagstavle.

Kunstforum Viborgs aktiviteter kan følges på Facebook og Instagram.