Gå til hovedindhold

Open call for ansøgere til atelierfællesskabet Corporum

Skrevet 3. mar 2020

Foreningen Corporum tilbyder atelierpladser i et atelierfællesskab i Aarhus til afgængere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi
og andre videregående, udenlandske kunstuddannelser. Foreningen henvender sig til kunstnere, der har fuldført enten basis- (bachelor), diplom- eller masteruddannelse.
Tilbuddet gælder for kunstnere der, inden for en tidsperiode på fem år, har afsluttet uddannelse.

Corporum er en nystartet forening støttet af Aarhus kommune. Foreningen har til formål at skabe gunstige produktionsbetingelser, styrke og udvikle unge kunstnere og det aarhusianske
kunstmiljø. Fra marts 2020 tilbyder Corporum medlemmer at leje sig ind i lokaler i det nye atelierfællesskab i hovedbygningen på Godsbanen i Aarhus.

Et medlemskab i foreningen koster 300 kr. årligt.

Der vil som udgangspunktet være 10 lokaler til udlejning i forskellige størrelser. Det er dog også muligt at dele lokalerne op i flere lejemål hvis, der er interesse for det. Corporum
kommer desuden til at råde over et fælles udstillingslokale, et lydisoleret lokale til lydproduktion og redigering samt AV-udstyr og værktøj til udlån.

De ledige lokaler er hhv.:

Stueplan
Område I (1): 82 m2 - Bruges til udstillingslokaler, men lejes ud 30 % af året.
Område J (1): 19 m2 - lejes for 665 kr. om måneden
Område J (4): 22 m2 - lejes for 770 kr. om måneden
Område J (5): 59 m2 - lejes for 2065 kr. om måneden

Kælder
Område J (6): 21 m2 - lejes for 735 kr. om måneden
Område J (7): 26 m2 - lejes for 910 kr. om måneden
Område J (9): 22 m2 - lejes for 770 kr. om måneden
Område J (10): 16 m2 - lejes for 560 kr. om måneden
Område J (11): 14 m2 - lejes for 490 kr. om måneden
Område J (13): 21 m2 - lejes for 735 kr. om måneden
Område I (2): 57 m2 - lejes for 1995 kr. om måneden

Som medlem af foreningens atelierfællesskab vil man også være en del af arbejdsgruppen, der skal varetage forskellige ansvarsområder såsom arrangering af udstillinger i det fælles
udstillingslokale og optagelse af nye medlemmer i atelierfællesskabet.

Hvis du er interesseret i at blive lejer i det nye fællesskab, så skriv en mail med følgende oplysninger:

● Kort motiveret ansøgning med en beskrivelse af din kunstneriske praksis, hvilken atelierplads du er interesseret i, og hvorfor du kunne tænke dig at blive en del af
Corporum (max 1 A4-side)
● CV (max 1 A4-side)
● Billeddokumentation af 3-5 værker (max 5 A4-sider)

Alle dokumenter sendes i PDF-format til info@corporum.dk

Deadline for ansøgning: 15. januar kl. 23.59
Der gives svar på alle ansøgninger senest d. 1. februar

Såfremt du har interesse eller yderligere spørgsmål, så henvend dig gerne på mailadressen info@corporum.dk og mød meget gerne op til foreningens generalforsamling d. 16. december
kl. 17-19 i Corporums lokaler på Godsbanen.

Vi ser frem til at høre fra dig
Venligst
Corporums bestyrelse