Gå til hovedindhold

Internationalt udvekslingsforløb for dimittender

Skrevet 06. okt 2021

Aarhus Billedkunstcenter og Castlefield Galleri, Manchester har i fællesskab udviklet Sustain, et to-årigt program for professionel udvikling og udveksling mellem kunstnere, der fokuserer på co2 venligt og bæredygtige måder at producere og opleve kunst på. Tilbuddet gælder for kunstnere, der inden for en tidsperiode på fem år, har afsluttet uddannelse.

Første del: SUSTAIN Digital udvekslingsforløb for kunstnere

Fem kunstnere i Manchester og fem nyuddannede kunstnere fra Aarhus kan deltage i seks måneders program bestående af workshops, talks, kritik og professionel vejledning, der fokuserer på en bæredygtig praksis.

Anden del: SUSTAIN Residency 

En kunstner fra Manchester og en kunstner fra Aarhus kan deltage i et to måneders ”Slow Culture Residency” hvor kunstneren finder transportmuligheder med omtanke på/for miljøet mellem Aarhus og Manchester.

ANSØGNINGSFRIST: FREDAG DEN 3. SEPTEMBER KLOKKEN 12.

Kunstverdenen har længe været synonym med en intensiv CO2 producerende adfærd, hvor internationale flyrejser til biennaler, residencies og andre kunstneriske begivenheder har været normen. I øjeblikket ser vi en udvikling imod mere bæredygtig bevidsthed i relation til kunstnerisk arbejde og produktion, og i forhold til udviklingen af de globale økologiske udfordringer.

SUSTAIN giver nyuddannede kunstnere mulighed for at fokusere på at udvikle en miljøbevidst kunstnerisk praksis i forholdet til valg af materialer og produktionsmetoder og i forbindelse med research, udvikling og produktion af udstillinger (Eksempelvis ved hjælp af energivenlige installationer og transport). En bæredygtig kunstnerisk tilgang kan desuden bestå af kunst, der har til hensigt at udvikle CO2 neutral kultur.

De medvirkende kunstnere vil blive støttet i deres udvikling og undersøgelse af, hvordan deres praksis kan bidrage til en bæredygtig fremtid. Kunstnerne får hjælp til at udvikle gensidig faglig sparring, så de i løbet af programmet lærer, hvordan man opretholder et netværk af udøvende kunstnere, der arbejder med at nedbringe deres Co2 aftryk.

 

SUSTAIN ønsker at facilitere:

- Et internationalt Manchester-Aarhus kunstnernetværk.

- Et netværk, der fokuserer på bæredygtig kultur og klimaforandringer i relation til kunstnerisk produktion, arbejde og forbrug.

- Udarbejdelsen af kunstneriske produkter, handlinger, begivenheder og materialer, der er skabt til at videregive deltagenes viden.

- Et praksisbaseret researchforløb der giver en bedre forståelse for internationalt arbejde og udveksling for kunstnere. Kulturel udveksling via digitale møder og miljøvenlige transportformer.   

SUSTAIN Digital udvekslingsforløb for kunstnere bringer 10 kunstnere der bor og arbejder i henholdsvis Manchester og Aarhus sammen i et i seks måneders program fra Oktober 2021 til Marts 2022. Programmet fokuserer på bæredygtig kunstnerisk produktion, arbejde og forbrug i en international sammenhæng. 

Deltagerne får glæde af: 

- Professionel vejledning fra professionelle såsom kunstnere, akademikere og udøvende fra andre kulturelle felter.

- Adgang til faglig kritik fra medarbejdere på Castlefield Gallery og Aarhus Billedkunstcenter og de øvrige involverede kunstnere.

- Redskaber og strategier for gensidig sparring, der genererer udvikling (og) dialog og ideudviklingg

- Hjælp til at udvikle et internationalt fagligt fællesskab af billedkunstnere, der er engageret i miljøvenlig kunstproduktion.

- Et honorar på 8.700,- danske kroner

- Adgang til et mindre produktionsbudget til produktion af kunstnerisk materiale der kan dele deres ideer, erfaringer og læring med publikum. 

 

Vi søger kunstnere, der er uddannet inden for de seneste fem år og som er interesserede i at tænke og udvikle i samarbejde med andre. Kunstneren forpligter sig til at samarbejde og udveksle efter principper om gensidig generøsitet og interesse. Vi er søger kunstnere, der interesserede i at vide mere om bæredygtig kunstproduktion. Vi opfordrer både kunstnere som har erfaring - og dem der har begrænsede erfaringer - med miljøvenlig kunstnerisk praksis til at søge.

De udvalgte kunstnere skal deltage i programmet, der bliver afviklet på engelsk, cirka to dage om måneden plus, forberedelse til online møderne.

Ansøgningsskema på engelsk findes her: https://aabkc.dk/sites/default/files/2021-08/Aabkc%20DK%20Application%20Form_%20SUSTAIN%20%E2%80%93%20Artist%20Digital%20Exchange.pdf

Det fysiske residency forbundet med SUSTAIN er udveksling mellem Coporum og Castlefield Galley, faciliteret af Aarhus Billedkunstcenter, hvor en kunstner fra henholdsvis Manchester og Aarhus kan deltage i et to måneders ”Slow Culture Residency”, hvor kunstneren finder transportmuligheder med omtanke på/for miljøet mellem Aarhus og Manchester. Den danske deltager findes blandt mellemmerne af atelierfællesskabet Coporum og er en del af dimittendindsatsen for nyuddannende billedkunstnere i Aarhus.

Kunstneren modtager

  • Et stipendie på 19.000,-
  • Et mindre produktionsbudget til værkproduktion og formidling under opholdet.
  • Atelier og bolig under opholdet i Manchester
  • Rejseomkostninger; herunder udgifter til visum, eventuelle Covid-19 test og forsikring.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Aarhus Kommune, Fonden for kulturelt samarbejde mellem Aarhus, Manchester, Aalborg, The British Art Council, Manchester City Counsil, Creative industries Trafford