Tværæstetisk ansøgningsworkshop

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 10.00-14.00

Hos: Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, 1. tv., 8000 Aarhus, Denmark

Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Billedkunstcenter, Fonden Filmtalent samt Performing Arts Platform inviterer til den første af en række tværæstetiske ansøgningsworkshops rettet mod selvproducerende kunstnere, som arbejder professionelt indenfor de forskellige kunstarter.

Første workshop finder sted tirsdag den 2. april 2019 kl. 10-14 på Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, hvor vi bl.a. vil give mulighed for, at man kan fortælle om sin kunstneriske ide, eller projekt, og modtage sparring og feed-back fra arrangørerne og de øvrige deltagere.

Program for dagen

10.00 Velkomst. Præsentation af de kunstneriske centre og Fonden Filmtalent

10.15 Kulturudviklingspuljen / Den gode ansøgning – fra støttegiverens perspektiv. Kasper Daugaard Poulsen, der sidder i Aarhus Kommunes Kunstråd, vil fortælle om deres arbejde, og hvad de særligt har fokus på, når de læser ansøgninger. Kasper er udpeget som medlem af Kunstrådet 2018-2021 og har tidligere siddet i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt i Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg i perioden 2014-2017.

11.15 Den gode ansøgning – oplæg og sparring/feed-back
Gennemgang af, hvad vi vurderer skal til for at lave en god ansøgning - hvilke elementer, den skal indeholde – hvor lang den skal være – rækkefølgen – og andre relevante ting. Vi kigger på de forskellige tilgange, som hver kunstart selvfølgelig har til ansøgninger.

Mulighed for at deltagerne kan fortælle om deres projekter eller ideer, hvor der gives sparring og feed-back fra såvel arrangørerne af workshoppen samt at de øvrige deltagere. Vi oplever, at ved at ”pitche” sin ide mundtligt, så får man selv et klarere billede af ideen – og det giver mulighed for, at andre kan komme med input, ideer og forslag til den videre udvikling – og man kan måske endda finde nye samarbejdspartnere på tværs af kunstarterne. En enkelt præsentation af ide må max vare 5 minutter – og vi kan ikke love, at alle kan nå at præsentere deres ideer.

12.30 Frokost

Fortsættelse af arbejde med ideer og feed-back

13.45 Afsluttende runde. Input og forslag til kommende emner på tværkunstneriske workshops.

Vi vil med dette tiltag gerne støtte op om mulighederne for samarbejder på tværs i det professionelle aarhusianske kunstmiljø. I forbindelse med workshoppen vil vi ud over kaffe og te byde på frokost (sandwich og salat). Workshoppen vil foregå primært på dansk.

Der er et max deltagerantal på 35 – så det er først til mølle.

Tilmelding her

Mange hilsner, Jette Sunesen, Kirstine Schiess Højmose, Allan Wiberg, Signe Lund Juhler, Charlotte Mors og Jens Christian Jensen