Nyt fra Huggeormen

Velkommen til første nyhedsbulletin fra Aarhus' nye skulpturværksted HUGGEORMEN.

Bestyrelse
Efter den stiftende generalforsamling har bestyrelsen nu konstitueret sig. Vi holder endnu et møde inden sommerferien i håbet om at få gang i stedet allerede her i sommerhalvåret.

Bliv en huggeorm
Vi vil gerne være mange aktive brugere og være et anderledes, brugerdrevet værksted i byen, der kan understøtte skabende kunst i stor skala. Det kræver meget arbejde; både at skabe de fysiske rammer, få styr på praktik og drift - samt at søge flere fonde. (Du kan læse mere om os og vores ambitioner her)

Som besluttet på generalforsamlingen inviterer vi alle interesserede til at blive medlemmer ved at betale kr. 200 om året for på den måde at tage del i, støtte op om og få mulighed for at bruge værkstedets faciliteter. Jo flere medlemmer i foreningen, des stærkere vil vi stå overfor kommunen og i fondssøgning.

Kontingentet på kr. 200 er et lille, men vigtigt indspark og vi håber, at I har lyst til at være med:

Send mail til huggeormemail@gmail.com så sender vi dig indbetalingsinfo snarest derefter.

Den store 40 fods container er ankommet, og vi er ved at finde ud af, hvordan vi bygger arbejdsborde, overdækning og sikring af området. Har du særlige kompetencer og vil hjælpe til med at bygge, så nævn det gerne i den mail du sender! Fremover vil info om HUGGEORMEN komme via Aarhus Billedkunstcenters nyhedbrev.

Genbrug
Trillebør, værktøj, viskestykker, skovle, spader, cykelvogn, tømmer, grydeskeer, spande, metalbaljer, paller, bænke, reoler, whatever – har du noget til overs, kan HUGGEORMEN sikkert bruge det!

Workshop ved Huggeormen
Bkf har arrangeret et kursus i Rakubrænding i august for mere info: http://bkf-midtjylland.dk/kurser/.

Picnic/sommerfest
Aarhus Billedkunstcenter og Bkf Midtjyllands årlige Picnic/netværksmøde d. 17. august bliver afholdt ved Huggeormen, og alle er inviteret til et Åbent ”Her står vi nu” Hus! Program følger snarest.

Mange hilsner fra Huggeormens bestyrelse:
Formand Mette Skriver, billedkunstner
Kasserer Claus Vater, leder af Metalværkstedet på Godsbanen,
Freja Niemann Lundrup, billedhugger
Marianne Jørgensen, billedhugger og kurator
Peter Carnera, stenhugger fra Carrara, Italien
Gydde Madsen, udviklingskonsulent, Godsbanen