Udstillingssteder i Regionen

Udstillingsmuligheder i Region Midtjylland (2017)

Denne liste prøver at skabe et overblik over små og større udstillingssteder i hele region midt. AaBKC ønsker at gøre det lettere, for kunstnere og andre interesserede, at finde udstillingsmuligheder og samarbejdspartnere ude i regionen. Listen vil være under løbende udvikling.

Ønsker I ikke at være på listen, eller har I rettelser, skriv da til Aarhus Billedkunstcenter på: Kommunikation@aabkc.dk

Hvis I kender til andre udstillngssteder, som kunstnere kan ansøge om at udstille hos, er I meget velkomne til at gøre os opmærksomme på det.

Kunstcentret Silkeborg Bad
Iben From, direktør:
Mail: from@silkeborgbad.dk
Tlf.: 3841 0945
(Udstillingsprogrammet er lukket til og med 2019.)

Silkeborg Kunsthal:
Lone Just Andersen
Baggesensvej 25
8600 Silkeborg

Mobil: 30 57 74 81
Mail: lonejustandersen@hotmail.com

Hadsten Kulturhus – Sløjfen:
Send ansøgning pr. mail til Marianne Hyldal Vollmer eller aflever den på Hadsten Bibliotek. Som udgangspunkt udstiller man for to måneder ad gangen og er selv ansvarlig for at hænge sine billeder op og tage udstillingen ned igen. Sløjfens ansatte træder gerne til med vejledning. Der ydes tilskud til en fernisering.

Mail:mahv@favrskov.dk
Tlf.: 89 64 15 85

Adresse:
Evald Tangs Allé 45
8370 Hadsten

Hammel KunstforeningGalleriet Inside:
Lars Lerche - Leder af Hammel Bibliotek og kulturhus InSide
Tlf: 8964 1501
Mail: ller@favrskov.dk
Dalvej 1, 8450 Hammel

Formand for kunstforeningen: Rikke Bræmer-Jensen   
Tlf.: 29 80 96 33
Mail: hammelkunstforening@gmail.com

Hinnerup Bibliotek og Kulturhus:
Ønsker du at udstille i Uhresalen send ansøgning til:
”Udstillingsgruppen ved Hinnerup Bibliotek & Kulturhus” stilet til Birgit Stensgaard.
Udstillingsgruppen behandler alle ansøgninger, og hvis der er interesse i en udstilling, søges der om købsgaranti hos Kunstudvalget i Favrskov.
Det er også muligt at udstille i biblioteket uden honorar.

Birgit Stensgaard
mail: bst@favrskov.dk
tlf: 89 64 14 53.

Hvorslev Kunstforening, Viborg:
Hvorslev Kunstforening laver to årlige udstillinger på:
Udstillingssted:
Ulstrup Slot
Skovvej 20A
Viborg

Mail: hvorslevkunstforening@gmail.com

Bogcaféen, Horsens:
Løbende ferniseringer, gerne med lokale kunstnere.
Tlf: 75 62 52 58

Adresse:
Smedegade 17
8700 Horsens

Galleri Aadalen, Langå:
Galleri Aadalen præsenterer anerkendte kunstnere fra hele landet, med hvem der arrangeres skiftende separat- og gruppeudstillinger.
Jens Christiansen
Tlf: 5171 5175
Mail: jc@galleriaadalen.dk

Adresse:
Lohmannsgade 12
8870 Langå

Det hemmelige Galleri, Herning:
Det Hemmelige Galleri står som eksponent for aktuel og sprælsk samtidskunst.
Præsenterer anerkendte kunstnere men går ikke af vejen for at udstille nye kunstnere men med fokus på kvalitet.

Ole Sejersen
Tlf: 20 27 88 11
Mail: info@dethemmeligegalleri.dk

Adresse:
Bredgade 5A
7400 Herning
Tlf. 97 12 45 11

Skovsnogen – deep forest artland:
Skovsnogen Artspace er et udstillingssted, der ikke defineres ved hjælp af vægge og tag, men som udspiller sig under åben himmel i en vestjysk skov. Skovsnogen Artspace konfronterer traditionelle forestillinger om mødet mellem kunst og publikum og formidler samtidskunsten til nye publikumsgrupper og giver kunstnere nye muligheder for at skabe og præsentere deres værker.

mail: skovsnogen@hotmail.com

Kunstnerisk Ledelse
René Schmidt
Mail: limbo@3deconomy
Tlf: 51895471

Søren Taaning
Mail: S_taaning@hotmail.com
Tlf: 30258658

Adresse:
Døvlingvej
6933 Kibæk

Kunstpakhuset, Ikast:
Alle kan principielt ansøge om at udstille. Der er ikke et formelt ansøgningsskema.
Der ønskes en kortfattet udstillings- eller projektbeskrivelse (en A4 side) samt cv og fotodokumentation.
Der er ikke faste ansøgningsfrister; vi behandler og vurderer indkomne ansøgninger 3-4 gange om året.
Alle typer udstillinger inden for kategorien samtidskunst har vores interesse.
Dog er der formelle kunstneriske krav til hvem der kan udstille; -
Udstillere skal være medlemmer af BKF eller Kunstnersamfundet. Eller de skal have udstillet flere gange på en af de statsanerkendte censurerede udstillinger: CF, KP, KS, KE eller DCK# (dvs. Charlottenborgs Forårsudstilling, Kunstnernes Påskeudstilling, Kunstnernes Sommerudstilling, Kunstnernes Efterårsudstilling eller Den Censurerede Kunstudstilling DCK #).
Tilsvarende krav stilles til udenlandske kunstnere.
Endelig indgår KUNSTPAKHUSET gerne i samarbejder med øvrige kulturinstitutioner.
De seneste 4 år har KUNSTPAKHUSET modtaget støtte til udstillingsprogrammer fra Statens Kunstfond.

Udstillingsansøgninger eller andre forespørgsler stiles til:
kunstnerisk leder
Bente Jensen
Tlf. 2311 1019
Mail: info@kunstpakhuset.dk

Adresse:
Lille Torv 5 (ved stationen)
7430 Ikast

Foreningen Kulturremisen, Brande (Galleri Spor 1, Art Online Gallery):

Galleri Spor 1:
Kulturremisen sælger kunstværker, som kan ses i Galleri Spor 1. Kulturremisen forestår ligeledes kunstudstillinger hos forskellige firmaer og offentlige institutioner.

Tlf: 9718 3394
Mobil: 2225 5240
Mail: mail@kulturremisen.dk

Art Online Gallery: 
Bredt udvalg af værker af danske og internationale kunstnere.

Tlf: 2215 1511
Tlf: 2223 1290

Stationsvej 1
7330 Brande

Galleriet Jørgen Østergaard, Ikast:
Galleriet samarbejder med anerkendte kunstnere og formidler kunst og udsmyknings opgaver af enhver art. Galleriet arrangerer hvert år 6-8 udstillinger samt udstillinger udenfor galleriet. Galleriet er medlem af Dansk Galleri Sammenslutning.

Tlf: 97 25 06 00
Mobil: 41 10 34 68
Mail: art@jorgenostergaard.com

Adresse:
Østergade 44, 7430 Ikast

Galleri Bankgaard, Nørre Snede:
4 – 5 skiftende udstillinger årligt. De fleste udstillinger kommer i stand ved at kunstnerne henvender sig med et ønske om, at få mulighed for at vise deres værker. Andre udstillinger har været arrangeret som temaudstillinger iværksat af galleriet selv.
Al henvendelse sker til:
Jens Erik Perdersen
Tlf: 23 46 23 44
Mail: godthaab@energimail.dk

Adresse:
Godthåbvej 3
8766 Nørre Snede

Slagteriet; Holstebro:
Mail: niklas.morgenstern@holstebro.dk
Mail: charlotte.linvald@holstebro.dk

Adresse:
Struervej 32
7500 Holstebro

Kulturdivisionen, Holstebro:
Mail: kdslagterietholstebro@gmail.com

Huset for Kunst og Design, Holstebro:
Kontakt:
Søren Taaning
Mail: S_taaning@hotmail.com
Tlf.: 30258658

Lasse Højland Hansen
Mail: hojland20@hotmail.com
Tlf: 29408493

Lotte Kjær
Mail: lk@lottekjaerdesign.dk
Tlf.: 61759695

Adresse:
Nørrebrogade 1
7500 Holstebro
 

Galleri Fjaltring, Fjaltring:
Galleri Fjaltring forsøger at finde kunst, som kommunikerer og kommenterer vores verden, som den ser ud i dag. Galleriet arrangerer udstillinger, hvor der både deltager helt unge og etablerede kunstnere fra Danmark og fra udlandet. Det er også planen at vise kunsthåndværkere, håndværkere, fotografer, tegnere og illustratorer.

Per Daugbjerg
Mail: gallerifjaltring@gmail.com
Tlf: 97 41 19 86
Tlf: 61 67 20 87

Fjaltringbyvej 9, Fjaltring
7620 Lemvig
 

Kunst – og kulturcenter Tuskær, nær Fjaltring:
Mail: tuskaer@gmail.com
Tlf: 97 88 71 48

Tuskærvej 9
Fjaltring
7620 Lemvig
 

Contemporary visual art projects  – Mid & Western Jutland:
Foreningens formål er at formidle såvel dansk som udenlandsk samtidskunst, at sætte fokus på kunstnerisk kvalitet og at være forum for debat, samt være medvirkende til at knytte netværk blandt billedkunstnere.
ET4Us fysiske rammer har siden 2009 været en skurvogn efter de flyttede endegyldigt ud af gallerirummet og ud i det offentlige rum med lejlighedsvise samtidskunstprojekter. I hele foreningens levetid har der været fokus på det internationale udsyn, på det personlige møde og på samarbejder. Det har f.eks. lige siden foreningens start været prioriteret højt, at kunstnerne kommer og er til stede under opsætning og fernisering af deres værker. Flere af de kunstneriske projekter er produceret under kortere og længere recidences her.

Tlf: 9788 4216    
Mail: et4u@et4u.dk

Adresse:
c/o Karen Havskov Jensen & kunstnerisk leder Klavs Weiss
Neesvej 70, Nees
7570 Vemb
 

Baunhøj Mølle, Greenaa:
Der afholdes kunstudstillinger i Møllen.

Tlf:86 32 72 45
Mail: baunhoej-moelle@mail.dk

Adresse:
Bavnehøjvej 31
8500 Grenaa

 

Kulturhuset Pavillonen, Greenå:
Pavillonen står for ca. 4 udstillinger om året.
Lokale kunstnere har fortrinsret.
Kunstnerne inviteres som udgangspunkt til at udstille i ca. en mdr.  i Pavillonens lokaler.
Der afholder fernisering som åbning af udstillingen, hvor Pavillonen er vært med et glas vin. Herudover er der ingen udgifter forbundet med udstillingen – hverken for Pavillonen eller kunstneren. Ligesom evt. salg går direkte gennem kunstneren. Kunstneren står selv for ophængning og nedtagning af kunsten. Pavillonen stiller ophæng til rådighed.
Alle kan søge om udstilling på:

Mail: kontor@pavillonen.dk 
Tlf: 86321633
 

Den Ny Maltfabrik, Ebeltoft:
Direktør Kristian Krog
Mail: kk@nymalt.dk
Tlf: 2262 6431
 

Balkon Galleriet, Odder:
Over forhallen er Balkongalleriet, hvor der i samarbejde med Odder Kunstforening, laves spændende udstillinger af både lokal- og landskendte kunstnere som med skiftende udstillinger indenfor maleri, skulptur, keramik m.m., fylder de flotte rammer ud.

Odder Kunstforening og Samling, Odder:
Foreningens formål er at virke for en stærk og relevant kunstscene på Odderegnen. Det sker ved at arbejde for at give publikum adgang til kunstoplevelser af høj kvalitet. Til det formål søger foreningen samarbejde med kunstnere fra ind-og udland og præsenterer dem gennem udstillinger, ekskursioner eller på anden måde.

Formand
Jørgen Søes Hejlsvig
Tlf. 2248 5954
Mail: joergen@hejlsvig.dk

 

Kunsthal Varte, Varde:
Kunsthal Varte tilbyder kunstnere et arbejdsophold med overnatningsmuligheder og tilhørende udstilling i en måned. Man søger om ophold ved at sende en mail til kunstfaglig leder Mette Kristensen med relevante informationer i form af CV, link til hjemmeside eller fotos af tidligere værker. Der er ingen ansøgningskrav og opfordrer alle interesserede kunstnere til at henvende sig. Der vil blive taget stilling til et eventuelt samarbejde ud fra den enkelte kunstners værker og CV.
Kunstnere som er medlem af BKF eller Kunstnersamfundet og / eller har udstillet på en af de fem statsanerkendte censurerede udstillinger eller som på anden vis, gennem sit virke, har dokumenteret kunstneriske kvaliteter, vil blive foretrukket.

Kunstfaglig leder
Mette Kristensen
Mail: mk@varte.dk
Tlf: 2159 2708

Adresse:
Smedegade 35D
6800 Varde