Udstillinger på Godsbanen

MELLEMRUMMET

Her kan du se en videoguide til hvordan du finder Mellemrummet:

Mellemrummet er - som navnet antyder - et rum mellem to bygninger. Rummet, der officielt er en brandvej bruges engang i mellem som et eksperimenterende projekt- og udstillingrum. Her kan kunstnere fra nær og fjern vise ufærdige projekter og eksperimenter og derigennem afprøve nye ideer, koncepter og andre kunstneriske udfoldelser.

Rummet ligger lidt gemt og du finder det ved at gå ind af indgang 3F (fra skovgaardsgade), lige ud og op af trappen, hvor Mellemrummet er første lokale på højre hånd. Hvis du kommer indefra Godsbanen, går du via produktionsgangen ligeud gennem Grafisk Værksted til hovedbygningen, hvor du til venstre finder trappen op mod Mellemrummet.

 

PRODUKTIONSGANGEN PÅ GODSBANEN

Der er nu kommet en ny og lettere procedure for ansøgninger til udstillinger på Godsbanens produktionsgang. Hvis du ønsker at udstille kunstneriske projekter, tegninger, maleri, fotografi eller noget helt andet på produktionsgangens vægge, skal du skrive en samlet ansøgning til produktionsgangen@godsbanen.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

* Præsentation af dit udstillingskoncept

* Ønske om udstillingsperiode (1 måned)

* Hvor mange vægge der ønskes (1-6 vægge)

* Billedmateriale af værkerne

Produktionsgangen består af væggene 1 – 6. Det er muligt at udstille på alle væggene, men det er også muligt at ønske et mindre antal vægge, alt efter dit projekts omfang.

Der er løbende ansøgningsfrist. Udstillingsudvalget mødes ca. hver 2. måned og giver svar, så hurtigt som muligt. Forvent at der er booket op på væggene ca. 6 måneder frem.
 

ANSØGNINGSKRITERIER:
I udvælgelsen bliver der lagt vægt på udstillingens kunstneriske kvalitet, og at ansøgeren, uanset alder og baggrund udviser kunstneriske ambitioner. Vi bestræber at vise et mangfoldigt kunstnerisk udtryk hen over udstillingsperioden, og opfordrer kunstnere inden for alle genrer til at ansøge.
Faciliteterne gør, at værker til væg er mest oplagte, det kan være alt fra maleri, tegning, grafik, fotografi, tekstil, keramik, video, lyskunst, lyd og tværgående medier.

Mere info her