Private fonde

15. juni fonden 

Kan ansøges fire gange årligt - følg med i frister her. Forventet svartid ca. 4 mdr. fra de respektive ansøgningsfrister.

15. juni fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for det danske samfund ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for fondens formål: at støtte kunst og kultur, forskning og uddannelse, humanitære og sociale formål, den danske natur med dens flora og fauna og balancen mellem jagt- og naturinteresse.

Der SKAL ansøges via hjemmesidens ansøgningsformular.

 

Augustinusfondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Kan søges hele året.

 

Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Støtten kan ydes til konkrete kulturelle arrangementer og begivenheder. Næste ansøgningsfrist 1. november 2015.

 

Bikubenfonden uddeler i dag støtte til projekter i hele Danmark og Grønland, hovedsagelig til sociale og kulturelle projekter. Herunder særligt projekter for udsatte børn og unge, museumsaktiviteter og scenekunst. Kan søges hele året.

 

Brødrene Hartmanns Fond yder legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Næste ansøgninsfrist 10. november 2015.

 

Bustrupfondens formål er at yde tilskud til børn og unge. Bustrupfonden yder tilskud til institutioner, foreninger og selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter og tiltag for børn og unge. Uddelingen af midler sker efter bestyrelses skøn. Fonden er åben for ansøgninger fra 1. januar til 1. marts.

 

InitiativStøtten giver tilskud til projekter for og med børn og unge. InitiativStøtten uddeler årligt omkring 3 mio. kr. til mere end 100 spændende og eksperimenterende projekter. Næste ansøgningsfrist 1. december 2015.

 

Danske Banks Fond skal virke til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål af såvel national, international, social, videnskabelig, erhvervsmæssig som human karakter, herunder kunst, kulturelle og religiøse formål samt beskyttelse af naturmiljøet. Behandler ansøgninger løbende.

 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter. Næste ansøgningsfrist 15. februar 2016.

 

Egmont Fonden støtter og initierer projekter indenfor to indsatsområder: omsorg og læring. Behandler ansøgninger løbende.

 

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond yder støtte til humanitære og sociale formål, kulturelle formål videnskabelige formål, idrætslige formål, uddannelse og andre almennyttige eller almenvelgørende formål. Næste ansøgningsfrist 18. marts 2016.

 

Lokale- og Anlægsfondenformål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts- og kulturområdet. Fonden støtteranlæg inden for idræt, ungdomsformål, teater, musik, film, dans, friluftsliv mv. Fonden kan søges løbende.

 

N. F. S. Grundtvigs Fond Tilskud gives i henhold til to formål: Et overordnet formål, som er at udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvigs indsats, og et underordnet formål, som er at støtte initiativer, der i almindelighed er til “Folke-gavn”. Ansøgningsfrist 1. juli.

 

Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix' Fondformål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark. Ansøgningsfrist 1. april 2016.

 

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. De har fokus på fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støtter de uddannelse, forskning og innovation – særligt inden for de fire ovennævnte områder. Ansøgninger behandles løbende.

 

Rockwool Fonden støtter videnskabelige, humanitære, sociale eller kunstneriske formål, samt forbedring af miljø og samfundsudvikling. Næste ansøgningsfrist 29. januar 2016.

 

Du kan også holde øje med Center for Kunst & Interkulturs hjemmeside for yderligere fonde og finde en god oversigt over fonde og deadlins på Dansk Artistforbunds hjemmeside.