Fra Godsbanen til Gellerup

Fra Godsbanen til Gellerup er et projekt Aarhus Billedkunstcenter udvikler i samarbejde med Sigrids Stue og som agter at forbinde byudvikling, kunst, mangfoldighed og borgerinddragelse sammen for at bidrage til skabelsen af en mere sammenhængende by frem mod Aarhus som kulturhovedstad 2017. 

Målet er at inddrage kunstnere og lokalbefolkning i byfornyelsen af Godsbanearealet og Gellerup/Toveshøj, så de er med til at gentænke de sociale og kulturelle tiltag i helhedsplanerne. Kunstnere vil i dialog med lokalbefolkningen skabe værdier som kreativitet, positive mediebilleder og bidrage til demokratisk medborgerskab. Vi ønsker sammen med Sigrids Stue på sigt at etablere residencemuligheder til kunstnere fra udlandet samt kunstnerværksteder for kunstnere med dansk og anden etnisk baggrund i gellerupområdet for at forankre kunstprojekterne i lokalmiljøet. Der er sandsynligvis en gruppe oversete forfattere, skuespillere, musikere og billedkunstnere i lokalmiljøet, som ikke er ”optaget” i det kunstneriske miljø i Aarhus (DK), fordi deres strategier og udtryk falder skævt på normerne.

Det er målet at opdyrke det kunstneriske miljø og folde det ud i relation til den byfornyelse områderne gennemgår. 2013 bruges til at skrive fondsansøgninger og forankre vores projekt lokalt og internationalt.
Aarhus Billedkunstcenter vil arbejde for, at kunstnere kan komme tidligt ind i byplanlægningen fx i helhedsplanerne. Dette gør vi bl.a. ved at stille følgende spørgsmål: 

  • Hvordan kan vi lette bureaukratiske strukturer, vidensdele og erfaringsopsamle?

  • Hvad vil skabe den størst mulige forbedring af samarbejdet mellem de forskellige aktører som forvaltning, boligforening, arkitekter, lokalbeboere?

Vi vil samtidigt skabe uddannelsestilbud med en række kurser og workshops, som forbedrer kunstnernes kompetencer, når de arbejder i offentlige rum samt med sociale relationer i kunstprojekter.