AaBKC Social

På Aarhus Billedkunstcenter arbejder og udvikler vi løbende på, hvordan vi kan være med til at facilitere forskellige netværksmøder for billedkunstnere, og således styrke det aarhusianske kunstmiljø. Vores seneste tiltag er AaBKC Social. Hvis du er interesseret i at stå for et oplæg kan du kontakte Aarhus Billedkunstcenter her.

  

Aabkc Social er et netværksskabende initiativ, der i sin helt enkle grundform afvikles som et frokostmøde, hvor en kunstner eller en anden kunstrelevant aktør indleder frokosten med et kort oplæg og lægger op til diskussion. Formatet er tænkt som en samtale mellem "frokostspiserne”, hvor der bl.a. kan drøftes udvalgte projekter, dele ny viden/research eller diskutere forhåndenværende problematikker. Skal man alligevel spise frokost, har man her mulighed for at gøre det sammen med ligesindede uden at skulle rive alt for meget arbejdstid ud af kalenderen. AaBKC Social forventes at afvikles to gange om måneden, og kan foregå forskellige steder; fx dér, hvor kunstneren arbejder med et projekt/værk. AaBKC stiller også gerne et lokale til rådighed.

AaBKC Social er en videreførelse af Workspace Social, som er udviklet af den irske kurator Mary Conlon. Under sit ophold som AaBKCs Curator-in-Residence i sommeren 2017 afviklede Mary, med stor tilslutning, fire AaBKC Socials

 

AaBKC Social kalender:

November

14. nov. 2017, kl. 12.30-13.30. Elle-Mie Ejdrup Hansen fortæller om sit projekt "Et Gyldent Hus", som er hendes kunstneriske bud på en kunstnerisk helhedsbearbejdning af kirkerum, refleksionsrum, fællesareal m.m. på Det Nye Universitetshospital Skejby - en konkurrence, som Elle-Mie, sammen med  tre andre kunstnere, er inviteret til at deltage i. Det sker ude på Elle-Mies værksted på Den Blå Hest, Højbjerg.

Oktober

10. okt. 2017, kl. 12-13. Maja Ingerslev, Else Ploug Isaksen og Bodil Sohn fortæller om gruppeudstillingen i.s.l.a.n.d. Det sker på Projektdækket, Godsbanen.

24. okt. 2017, kl. 12.30-13.30. Olga Benedicte Sandborg fortæller om sit ophold i Helsinki. Projektdækket, Godsbanen.

 

Tidligere afholdte AaBKC Social:

#4: (15. jun. 2017) - Mary Conlon om The Museum of Mythological Water Beasts på ARoS Public

#3: (8. jun. 2017) - Mary Conlon om The Feminist Supermarket i Rum46

#2: (29. maj 2017) - Mary Conlon om Membership & International Studio Exchanges på KH7

#1: (26. maj 2017) - Mary Conlon om Ormston House & The Sustainability Plan på Den Blå Hest