Filmfremvisning af Agnès Vardas 'Fuglen og den Fattige'

Aarhus Billedkunstcenter, FoodFilmFestival og billedkunstner Lise Skou inviterer til prisvindende film-fremvisning.

Lise Skou Introducerer “Fuglen og den Fattige” af dokumentarfilmens Grand Dame, Agnès Varda. Filmen er et unikt, personligt værk om ’glaneurs’ eller ’samlere’. Varda fokuserer ikke kun på samlere af uhøstet afgrøder og madspild, men begiver sig ud på de franske veje og støder alle steder på samlere; Dem, der samler af nød, dem, der genbruger af politisk overbevisning, dem, der samler for sjov, dem, der samler som kunstprojekt. Vardas eget nærvær i samtalerne er filmens væsentligste drive i et personligt essay fra et sted i verden, hvor forbrug og grådighed ikke altid sætter dagsordenen.
“Fuglen og den fattige” havde premiere på Cannes Film Festival og har vundet priser verden over. Den optrådte i 2016 på BBCs liste over de 100 vigtigste film i det 21. århundrede.

Efter filmen får vi et glas vin til Lise Skous talk omkring filmen og sine seneste værker.
Talken er på dansk.

Sted: Kedlen, Godsbanen
Tid: onsdag den 5. september fra kl. 19
Pris : 75 kr.

Program
kl 18:45 Døren åbner
Kl 19:00 Velkommen og introduktion til filmen af Lise Skou
kl 19.05 Fuglen og den fattige
kl 20.30 Talk og debat ved billedkunstner Lise Skou
kl 21.15 Tak for i aften

Om
Lise Skou er billedkunstner, født i Danmark, 1966. Lise Skou arbejder med fokus på post-kapitalistisk politik og kapitalistisk globalisering. Hun arbejder ud fra teorier af bl.a. J.K. Gibson-Graham, der fokuserer på en feministisk kritik af den politiske økonomi. Gennem en kollektiv praksis forsøger hun at forestille sig ikke-kapitalistiske økonomier; at vise et landskab af økonomisk mangfoldighed - et, der ikke er udelukkende eller overvejende kapitalistisk - og undersøger udfordringer i alternative økonomiske indgreb.
Lise er uddannet fra Whitney Museum of American Art – Independent Study Program (2002-2003) og Det Fynske Kunstakademi (1998-2004) samt har en BA i Kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Lise Skou er aktuelt med en række værker i Kunsthal Aarhus i august og september 2018 se www.kunsthalaarhus.dk

Om FoodFilmFestival
FoodFilmFestival kombinerer den gode mad med den gode film og den gode oplevelse. FoodFilmFestival er film, smagsprøver, workshops, talks med kokke, kendte, filminstruktører, forfattere, forskere, entreprenørs, nye filmtalenter, dyrkere, virksomheder og kunstnere omkring mad, sundhed, bæredygtighed og madkultur. FoodFilmFestival har events, der inviterer festivalgæsterne til at lege med og sessions med fagfolk, der lægger op til tankevækkende debatter. Vi har filmevents og smagsindtryk der giver mulighed for nærvær og anderledes oplevelser for alle sanser. Følg os på FoodFilmFestival og Instagram FoodFilmFestival.

Film: Agnès Varda /Fuglen og den fattige/ “ Les glaneurs et la glaneuse” / Dok/ 2000/ Fr.

Engelske undertekster //Tilladt for børn over 15 år
ImDb https://www.imdb.com/title/tt0247380/
Trailer https://mubi.com/films/the-gleaners-i/trailer

Arrangementet er et samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter og FoodFilmFestival.dk og del af Festugen i Aarhus K

------------------ ENGLISH -----------------------
Aarhus Centre for Visual Art, FoodFilmFestival and artist Lise Skou invite you to a filmscreening af Agnès Varda’s “The Gleaners and I.”

Lise Skou will introduce the work of documentary's Grand Dame, Agnès Varda. “The Gleaners and I” is a unique personal work about 'glaneurs' or 'collectors'. Varda focuses not only on collectors of unharvested crops and food waste, but hit the French roads to encounter collectors everywhere; Those who gather of need, those who recycle out of political conviction, those who collect for fun, those who collect as art projects. Varda's own presence in the talks makes this a personal essay from a place in the world where consumption and greed do not always set the agenda.
“The Gleaners and I” premiered at the Cannes Film Festival and have won prizes worldwide, In 2016, it was featured on the BBC's list of the 100 most important films in 21st century.

After the film, we will enjoy a glass of wine during Lise Skou’s talk about the film and her latest works.

Location: Kedlen, Godsbanen
Time: Wednesday, September 5th from 19

Program
18:45 The door opens
19:00 Welcome and introduction to the film by Lise Skou
19.05 Agnès Varda,” The Gleaners and I”
20.30 Talk and debate by artist Lise Skou
21.15 Thank you for tonight

About
Artist Lise Skou is a visual artist, born in Denmark, 1966. Lise Skou focuses on post-capitalist politics and capitalist globalization. Lise Skou works out from theories of J.K. Gibson-Graham, focusing on a feminist criticism of the political economy. Through a collective practice she tries to imagine non-capitalist economies; to show a landscape of economic diversity - one that is not exclusively or predominantly capitalist - and examines challenges in alternative economic interventions.
Lise graduated from the Whitney Museum of American Art - Independent Study Program (2002-2003) and the Fine Art Academy of Edinburgh (1998-2004) and holds a BA in Art History from Aarhus University. Lise Skou is current with a number of works in Kunsthal Aarhus in August and September 2018, see www.kunsthalaarhus.dk

Film: Agnès Varda / Bird and the poor / "Les glaneurs et la glaneuse" / Doc / 2000 / Fr.
English subtitles // Allowed for children over 15 years

Imdb https://www.imdb.com/title/tt0247380/
Trailer https://mubi.com/films/the-gleaners-i/trailer

The event is a collaboration between Aarhus Centre for Visual Art and FoodFilmFestival.dk and part of Festugen in Aarhus K